Ako sa lovia šarlatáni alebo overte si informácie

Pred pár týždňami MUDr. Ivana Jochmanová, pracovníčka Univerzity P. J. Šafárika v bratislavskom V klube priblížila pozadie falošných správ – hoaxov v zdravotníctve. S odborníčkou sme sa rozprávali pár dní po prednáške.

Proti hoaxom pomôže len kritické myslenie a vzdelávanie sa.

Dennodenne sa stretávame so „stopercentne účinnou“ metódou, či prípravkami, s ktorými sa dajú ľahko vyliečiť aj najvážnejšie choroby. Niet divu, že keď ochorieme, bez rozmýšľania všetkému uveríme, všetko hneď kúpime, len aby sme boli zase zdraví.

Prečo ste sa rozhodli zaoberať práve hoaxami?

Celé sa to začalo ešte počas štúdia medicíny. Registrovala som na internete rôzne zázračné liečby rakoviny a tiež, že rakovina je len huba a môže za ňu prekyslenie, čo sa dá ľahko napraviť požívaním sódy bikarbóny alebo jej podávaním do žíl.

Okrem toho som naďabila na jednu internetovú konšpiračnú a anti-medicínsku stránku, na ktorej bolo neskutočne veľa nezmyslov a ľudia sa práve na túto stránku často odvolávali. Vďaka e-mailu a sociálnym médiám sa správy šírili veľmi rýchlo a bola som prekvapená, koľko mojich známych a priateľov ich zdieľalo. Síce som ja a aj moji kolegovia z medicíny na hoaxy reagovali a snažili sme sa v komentároch vysvetliť, že sú to nezmysly, cítili sme však, že to nestačí, že je potrebné robiť osvetu, vzdelávať ľudí.

Preto sme spoločne založili stránku „Lovci šarlatánov“ na facebooku, kde sme sa začali podrobnejšie venovať rôznym, predovšetkým medicínskym, hoaxom a nezmyslom. Neskôr pribudla aj webová stránka a koncom minulého roka sme vydali knihu, v ktorej sú vysvetlené základy kritického myslenia, typy argumentačných chýb, ako funguje medicína založená na dôkazoch a tiež niektoré z medicínskych nezmyslov.

Problémom medicínskych hoaxov je, že šíria neoverené, nepravdivé informácie o ochoreniach, ich liečbe, škodlivosti štandardnej liečby, o zázračných liekoch na všetky choroby a aj keď samotné odporúčania nemusia byť nebezpečné, môžu viesť k poškodeniu zdravia až smrti pre oddialenie diagnostiky a liečby, či nepodanie overených a fungujúcich liekov.

Odkiaľ získate informácie, ktorými bojujete proti „zaručeným metódam a radám”?

Ku každej téme si stále vyhľadáme informácie, predovšetkým závery veľkých vedeckých štúdií. Ale na vyvrátenie nezmyslov ako prekyslenie organizmu, homeopatia, či urinoterapia stačia aj vedomosti zo stredoškolskej chémie a biológie.

Ale vždy si každú informáciu, predovšetkým o rôznych zázračných liečebných postupoch, overujeme, zisťujeme, či boli dané látky testované v laboratóriu, na zvieratách, ľuďoch. Väčšinu z nich vedci naozaj testovali a pri mnohých sa pri pokusoch in vitro (v skúmavke) v laboratóriu zdalo, že by mohli fungovať. Keď sa však výskum posunul do ďalšej fázy, zistilo sa, že v organizme buď nefungujú, alebo majú závažné nežiaduce účinky, či na dosiahnutie liečebného účinku by bola potrebná taká dávka liečiva, ktorá by človeka zabila.

Čím sa dá vysvetliť, že nie zanedbateľná časť pacientov verí šarlatánom, ktorí sľúbia rýchle uzdravenie?

Medicínskym hoaxom a šarlatánom môže uveriť ktokoľvek, aj vedci a lekári, neexistuje súvislosť medzi inteligenciou a tendenciou podľahnúť hoaxom – konšpiráciám. Jedným z faktorov, ktorý pôsobí pri hoaxoch a konšpiráciách, je emočný náboj.

Pri hoaxoch je pravidlom, že ide o niečo úžasné, bombastické, čo nám doteraz všetci tajili. A keďže človek je emocionálne založený tvor, pôsobia naň emocionálne prifarbené informácie veľmi silno. Okrem toho je potrebné, aby mal človek isté zručnosti, vedeckú gramotnosť a vedomosti o problematike a ak ich nemá, uverí nezmyslom ľahšie. Samozrejme, je potrebná aj istá kognitívna kapacita, tá však nezaručuje imunitu voči hoaxom, keďže mnohé z nich sú veľmi prepracované. Navyše je tu fakt, že hoaxy zvyčajne ponúkajú jednoduché riešenia na veľmi komplexné problémy a to sa ľuďom páči. Máme radi jednoduché riešenia bez námahy.

Okrem toho, ak ide o šarlatána, ktorý vykonáva prax, tento človek vie zvyčajne veľmi dobre a pekne rozprávať a navyše má na chorého človeka čas. Ten sa konečne cíti pochopený, prijatý, a preto začne šarlatánovi dôverovať. Neraz sa pacient aj začne cítiť lepšie – vďaka placebo efektu. Placebo efekt je veľmi silná zbraň šarlatánov. Myslím si, že ak by mali lekári na pacientov čas, o niečo menej ľudí by sa uchyľovalo k šarlatánom. Bohužiaľ, na Slovensku sú lekári preťažení, (nielen v súčasnom období) lekári v ambulanciách musia vyšetriť desiatky pacientov denne. Jednak preto, že je málo lekárov a jednak preto, že pri vyšetrení menších počtov by sa neuživili.

Okrem toho v nemocniciach sú dlhodobo poddimenzované počty lekárov aj sestier na počet pacientov. Tí, ktorí šíria medicínske hoaxy, majú rôzne pohnútky, prečo to robia. U niektorých ide o finančný zisk – napríklad homeopatia (tá je doslova zlatá baňa), rôzne zázračné výživové doplnky ponúkané na internete za nemalé peniaze, biorezonancia. Potom sú tu takí, ktorí sú o svojej zázračnej liečbe hlboko presvedčení, a preto ju šíria ďalej – napríklad MMS, CDS, vitamín B17, zázračné protirakovinové diéty a podobne.

Je ťažké povedať, čo tým sledujú, ale často mám z tých ľudí pocit, že sa cítia osvietení, že „odhalili“ ako funguje systém a ako nás všetkých niekto ovláda alebo chce ovládať. Oni tento systém prehliadli a majú utajované informácie, ktoré je potrebné šíriť ďalej.

Ako sa môže laik brániť proti hoaxom?

Dôležité je kritické myslenie a vzdelávanie sa. Základným pravidlom však je, že ak je niečo až príliš úžasné, nejaká látka lieči všetky choroby alebo všetky druhy rakoviny, ak tvrdenie zjavne odporuje logike, mali by sme spozornieť.

Je potrebné nedať sa ovplyvniť emocionálnym nábojom správy a ku všetkým informáciám pristupovať obozretne a overovať si ich, teda riadiť sa heslom “Dôveruj, ale preveruj”. Študovať, hľadať odpovede. Ak si neviem nájsť odpovede sám, nebáť sa spýtať niekoho, kto danej problematike rozumie viac.

Aké možnosti má odborná verejnosť u nás a vo svete na to, aby boli hoaxy zakázané?

Hoaxov a konšpirácií sa asi nezbavíme nikdy a asi sa nepodarí dosiahnuť, aby bolo šírenie medicínskych nezmyslov zakázané. Okrem toho, ak by sa takéto správy zakázali, šírili by sa ešte viac, keďže šarlatáni by sa postavili do roly obete. Riešením by však bolo, ak by šarlatáni a propagátori “zázračných” nefungujúcich liečebných metód boli trestne zodpovední, ak by došlo k poškodeniu zdravia pacienta, a to aj vtedy, ak by pacient pod ich vplyvom odmietol alebo oddialil overenú medicínsku liečbu.

Okrem toho by bolo vhodné, keby sa do lekární dostávali len prípravky a lieky, ktorých účinnosť bola vedecky preukázaná, vrátane homeopatie a výživových doplnkov. A najdôležitejšie je deti už od mala učiť kritickému mysleniu.

Vieme, ktoré sú najznámejšie hoaxy?

Najčastejšie sa asi momentálne stretávame s biorezonanciou, prekyslením organizmu a pri nádorových ochoreniach ešte aj s vitamínom B17. No a samozrejme tu máme nezmysel o škodlivosti očkovania.

Biorezonancia síce znie ako niečo úžasné, pri opisovaní jej princípu používajú jej propagátori mnoho vedecky znejúcich pojmov, čo v ľuďoch vyvoláva pocit dôveryhodnosti. Údajný princíp biorezonancie vychádza z toho, že každá časť tela, každá bunka, ale aj vírusy, toxíny, iné patogény majú svoju typickú frekvenciu elektromagnetického vyžarovania.

Patogény, toxíny narušujú komunikáciu medzi bunkami a elektromagnetické vyžarovanie a to dokáže biorezonančný prístroj zmerať a v prípade potreby je možné ním aj liečiť tým, že sa vysiela zodpovedajúca frekvenčná vzorka, ktorá je v ňom nahraná. Že tomu nerozumiete? Nevadí, nič z toho nedáva zmysel. Biorezonancia dokáže výrazne uľahčiť len peňaženke pacienta. Najhoršie je, že tzv. „terapeuti“ pacientov presvedčia, že trpia vážnymi ochoreniami, ktoré musia aj vyliečiť. Keď potom takýto pacient príde k lekárovi s tým, že má rakovinu, parazity, otravu toxínmi a lekár mu po vyšetrení oznámi, že je zdravý, pacient je zvyčajne nespokojný.

Údajný zázračný liek na rakovinu, vitamín B17 (laetril) amygdalín je ďalším veľkým nezmyslom. Užívanie tejto látky môže byť dokonca nebezpečné, keďže pri vyšších dávkach môže dôjsť k otrave kyanidom. Neexistujú žiadne štúdie, ktoré by podporili jeho protinádorový účinok.

Prekyslenie organizmu je ďalší medicínsky nezmysel. O prekyslení čoho hovoríme? Krvi? Moča? Slín? Ak by šlo o krv, tak tzv. acidóza je závažný stav, ktorý sa musí riešiť, výraznejšie prekyslenie je nezlučiteľné so životom. Preto je pH krvi v organizme prísne regulované. Moč je prirodzene mierne kyslý a jeho kyslosť, ako aj kyslosť slín závisí aj od toho, čo sme zjedli, vypili. Okrem toho, vyššia kyslosť aj zásaditosť moču spôsobujú tvorbu močových kameňov.

Osobne považujem za nebezpečné aj nezmysly o škodlivosti očkovania, keďže tu nejde len o možné poškodenie zdravia, eventuálne zdravia dieťaťa, ale o ohrozenie ďalších ľudí, predovšetkým tých, ktorí sa očkovať zo zdravotných dôvodov nemôžu. Očkovanie je pritom zatiaľ najlepšia a najúčinnejšia prevencia mnohých infekčných chorôb. Argumenty, že očkovanie spôsobuje autizmus či iné ochorenia boli mnohými štúdiami vyvrátené.

autor: Ilona Kovács
rozhovor uverejnený v májovom čísle Magazínu zdravia