Bartkova Lúčnica inšpirovaná životom

Takmer 50 rokov pôsobil v tanečnom umení. A hoci začínal najprv s ľudovým tancom, dostal sa až k baletu a stal sa aj jeho veľmi úspešným riaditeľom. Dnes je tanečník, choreograf, tanečný teoretik a kritik Emil Bartko aj spisovateľom. Jeho Stručná encyklopédia tanečného umenia je výsledkom dlhoročnej, systematickej a zberateľskej činnosti.

Najnovšou a ostatnou knižkou Emila Bartka, ktorý na dôchodku naozaj nezaháľa je dielo Fenomén Lúčnica.

Po diele Podoby slovenského tanečného umenia 1920 – 2010, kde ste zaznamenali históriu profesionálneho tanca na Slovensku ste sa rozhodli venovať pozornosť folklórnemu súboru Lúčnica. Prečo nie Sľuk-u, kde ste tiež svojho času pôsobili?

Odpoveď je veľmi jednoduchá, Lúčnica oslávila v roku 2023 75 rokov od svojho vzniku a v nadácii Pro Lúčnica sme meditovali na tému akým spôsobom si to pripomenúť. Výsledkom týchto zamyslení bol návrh vydať publikáciu s názvom FENOMÉN LÚČNICA, s ambíciou predstaviť toto umelecké teleso v celej jeho šírke a historickom kontexte a existencie jednotlivých zložiek – tanec, spevácky zbor, orchester a ľudovú hudbu, spevácka skupina, aj tvorcov, ktorí sa podieľali na tvorbe repertoáru – choreografov, skladateľov, kostýmových výtvarníkov, zbormajstrov, dirigentov, pedagógov.

Emil Bartko
Sviatok na Zemplíne, Lúčnica, partnerka Oľga Satinská-Lajdová

Samozrejme sme doplnili a rozšírili publikáciu aj o spomienky a zamyslenia sa bývalých členov, ktorí pôsobia, pôsobili v rôznych profesiách (jeden zo základných fenoménov Lúčnice) a nezabudli sme ani na súpis členov, repertoáru všetkých zložiek, zahraničných zájazdov, domácich a zahraničných ocenení. Kniha je aj odpoveďou na otázku, ako sa zo skupinky bratislavských vysokoškolákov a milovníkov ľudového tanca stal slovenský kultúrny fenomén. No a SĽUK oslávi podobné výročie v roku 2024, nechajme sa prekvapiť….

V čom bola Lúčnica v čase vašej mladosti a aktívneho tancovania osobitá?

To čo ma fascinovalo na Lúčnici počas môjho aktívneho pôsobenia v súbore (tanečník, asistent choreografa) bola pohoda, vzájomná úcta a priateľská nálada bez ohľadu na to čo sa dialo okolo nás…. A čo bolo nádherné a v zahraničí niekedy nepochopené až nepochopiteľné, že túto náročnú prácu, umelecky kvalitnú a často i fyzickú náročnú vykonávali členovia bez nároku na finančnú odmenu, čo je jeden z fenoménov Lúčnice…

V čom sa Lúčnica zmenila za 75 rokov jej existencie?

Za 75 rokov jej existencie sa zmenilo toho veľa, ale mladá energia, vtip a elán živia Lúčnicu dodnes. A to všetko, čo som spomenul tam zostalo, aj keď dnes je to náročnejšie…

S tanečníkmi z Lúčnice

Aké sú vaše najkrajšie spomienky na fungovanie v tomto súbore?

Moje spomienky na život v súbore, domáce i zahraničné vystúpenia to je rozprávka o veľa dieloch a pokračovaní. Občas, keď sa stretávame a spomíname na všeličo, bez ohľadu na generačné „zatriedenie“ mi pár kolegov povedalo: …Emil – niekde aj pán Bartko, ty si vymýšľaš, to sú rozprávky.

Existuje vraj istý signál, ktorým sa zdravilo niekoľko generácií tanečníkov a tanečníc z Lúčnice…

To bolo prvé čo nás, po prijatí, naučili starší kolegovia. Bol to dôverný identifikačný signál – Lúčnica, lúčničiar, tu som, tu sme…

Členovia Baletu SND Viktória Šimončíková, Roman Novitzky s prezidentom R. Schusterom pri odovzdávaní jeho pamätnej mince

A prečo je to práve pesnička Hriadeľ, oska?

Keď začuje lúčničiar pesničku Hriadeľ, oska, rozhliadne sa a hľadá iného lúčničiara. Týmto signálom sa totiž zdravilo niekoľko generácií členov Lúčnice. Má to pekný text : Hriadeľ, oska aj kolieska, veď som ťa nemiloval iba dneska…Myslím, že to nepotrebuje komentár.

Lúčnica je naozaj stále fenoménom. Myslíte si, že takto to zostane aj v budúcnosti?

Dúfam, že to tak zostane. Tu chcem pripomenúť aj skutočnosť, že vďaka veľkorysosti štátu sa minulý rok Lúčnica dočkala, konečne po 75 rokoch existencie, aj svojho stáleho sídla – v priestoroch bývalého Armádneho vojenského súboru, čo znamená, že sa ide ďalej., ďalej….

Skúška Baletu Karneval, národný umelec Miroslav Kůra

Čomu plánujete venovať svoju profesionálnu pozornosť najbližšie?

Keď sa pozriem do občianskeho preukazu a preukazu na MHD ostáva aktívna životná variácia – oddych a spomienky. Samozrejme ak zostane nálada a chuť „trápim seba“ ďalej. Ukončujem prácu na knižočke Terpsichora na Slovensku – Podoby slovenského tanečného umenia II. 1920 – 2024 (vydavateľ VŠMU). Zatiaľ len pre seba aktivujem a dopĺňam Stručnú encyklopédiu tanečného umenia (záverečná, rok 2024). To však neznamená, že som prestal byť aktívny v pedagogickej oblasti. Vďaka kolegom z VŠMU – Katedre tanečnej tvorby pokračujem v pedagogickej činnosti – predmety Úvod do teórie tanca a Dejiny tanca. Zostávam tak v kontakte s mladou generáciou a občas ešte napíšem, či vypotím impresiu, recenziu z predstavení slovenských umeleckých telies v oblasti tanečného umenia a poslednou zástavkou sú festivaly (Detva Východná a pod.) a premiéry baletných telies doma a v blízkom okolí….

Samozrejme, že to všetko pod aktívnym „dohľadom“ mojej rodiny – manželky Zuzany (s tou občas zablúdime v baletnom svete) a detí – dcéry Adriany a synov Šimona a Lukáša.

Foto: archív Emila Bartka