Cestovný ruch, dejiny alebo informačné technológie?

Nikdy nie je neskoro. Možno aj vám zmení život prihláška na vysokú školu.

Univerzita Tretieho Veku EU v Bratislave otvára pre seniorov v školskom roku 2019/20 nasledovné študijné odbory.

1. Bratislava v slovenských dejinách
– križovatka kultúry, komunikácie a obchodu I
2. Informačné technológie vo svete starších študentov I
3. Kultúrne dejiny Slovenska – srdce obchodnej Európy I
4. Kúpeľníctvo a wellness I
5. Medzinárodný cestovný ruch a klient I a II
6. Multikultúrny dialóg a strieborná ekonomika I
7. Nikdy nie je neskoro na angličtinu I
8. Nikdy nie je neskoro začať niečo nové
9. Petržalka kedysi a dnes I
10. Počítačová gramotnosť pre pokročilých starších študentov I
11. Sám sebe manažérom
– osobné a rodinné financie (finančná gramotnosť seniorov)
12. Senior marketing a jeho osobitosti I
13. Strieborná generácia
– aktívne starnutie a spoločensko-ekonomický potenciál seniorov I
14. Trénovanie pamäti a mozgový jogging
Alebo nenechajte svoj mozog zaháľať I
15. Zdravie a peniaze – dva v jednom I
Pravidelné aktivity v UTV v každom akademickom roku:

ŠTYRI SPOLOČNÉ PODUJATIA veselo i vážne o ekonomike, kultúre, umení, histórii, športe i politike s významnými a renomovanými osobnosťami.

DVE EXKURZIE (domáca a zahraničná).

VIRT – LETNÝ VZDELÁVACÍ A RELAXAČNÝ POBYT v univerzitnom výučbovom a ubytovacom zariadení s vlastným bazénom s termálnou vodou, vždy v prvý júlový týždeň v kalendárnom roku.

Zásady, pravidlá štúdia a prihlášku na UTV BBS EUBA nájdete na stránke: bbs.euba.sk