Cestujte výhodnejšie vlakom aj autobusom

Dôchodky nie sú vysoké, preto vždy príde vhod rada, ako môže senior ušetriť a ktoré benefity by si nemal nechať ujsť.

Vlakom môžu bezplatne cestovať všetci, ktorí majú 62 a viac rokov a tiež mladší, ktorí poberajú akýkoľvek dôchodok od Sociálnej poisťovne. Na prepravu zadarmo možno využiť vozne druhej triedy v diaľkových či regionálnych vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko (ŽSSK).

Ak ste senior, ktorý nepoberá dôchodok a nemá teda nárok na bezplatnú prepravu, zakúpi kartu SENIOR RAILPLUS za 9,90 eura, môžu ušetriť až 40 percent z ceny cestovného. Dopravca LEO EXPRESS poskytuje cestujúcim nad 60 rokov zľavu 25 percent z ceny cestovného. Vek je však potrebné vo vlaku dokladovať.

Autobusoví dopravcovia ponúkajú na prímestských linkách zľavy pre dôchodcov nad 70 rokov. Tí platia približne 20 až 30 centov za každých aj začatých 25 či 50 kilometrov. Na diaľkových linkách majú zľavu zvyčajne nad 70 rokov, a to od 30 do 50 percent. Na medzinárodných linkách majú zľavu nad 60 rokov asi 10 percent. Niektorí dopravcovia ponúkajú zľavy až do 40 percent pre dôchodcov od 70 rokov.

Bratislava: Zľavu 50 percent majú od 60 do 62 rokov tí, ktorí dostávajú starobný, invalidný alebo výsluhový dôchodok. Na vydanie preukazu dôchodcu potrebujú potvrdenie zo Sociálnej poisťovne, alebo preukaz dôchodcu vydaný rezortom vnútra. Seniori 70+ od dopravného podniku získajú SeniorPas. Po vybavení čipovej karty s platnosťou na päť rokov si môžu každý rok kúpiť predplatný cestovný lístok v nulovej hodnote. Bez SeniorPasu treba používať (50 percentné) cestovné lístky. 

Trnava: Dôchodcovia 62+ platia 0,20 eura v hotovosti a 0,07 eura s dopravnou kartou, za jej vydanie zaplatia euro, ak majú trvalý pobyt v Trnave, inak 3,50 eura. Ak majú preukaz ŤZP alebo ŤZP S, zaplatia 0,10 eura. Pri prestupe do 50 minút bezplatne. 

Trenčín: Seniori nad 70 rokov cestujú zadarmo, aj cudzinci s povolením na pobyt. Za jednorazový lístok zakúpený u vodiča zaplatia 0,30 eura. Seniori do 70 rokov so starobným a invalidným dôchodkom platia za mesačný predplatný lístok 9 eur a za trojmesačný 24 eur. Pri výsluhových a predčasných, len ak sú starší ako 60 rokov. 

Žilina: Žilinskou MHD cestujú bezplatne občania nad 70 rokov s trvalým pobytom v Žiline, aj ľudia od 62 do 69 rokov. Musia byť držiteľmi čipovej karty, ktorá má bezplatné cestovanie aktivované. Ak im v minulosti nebola vystavená, musia za ňu zaplatiť jednorazový poplatok 3,50 eura. 

Nitra: So zľavou 40 percent cestujú penzisti do 70 rokov, výsluhoví dôchodcovia od 60 do 70 rokov a viac ako 70 roční, ktorí nemajú trvalý pobyt v Nitre, Branči, Ivanke pri Nitre, Lužiankach, Nitrianskych Hrnčiarovciach alebo Štitároch. Platia 0,30 eura za cestu z karty, 0,50 eura u vodiča, 12 eur mesačný, 30 eur štvrťročný, 54 eur na pol roka. Viac ako 70 roční s trvalým pobytom v obciach platia 0,10 eura z karty a euro na pol roka. 

Banská Bystrica: Zľavnené cestovné možno využívať, ak si u dopravcu vybavia penzisti dopravnú kartu. Príjemcovia predčasných, starobných, výsluhových alebo invalidných dôchodkov nad 62 rokov platia 0,30 eura, obyvatelia nad 70 rokov 0,15 eura. 

Košice: Ak chcú penzisti cestovať so zľavou, musia si vybaviť osobitnú kartu. S polovičnou zľavou vyjde lístok na 30 minút na 0,30 eura. Občania 68+ sa preukazujú občianskym preukazom. 

Prešov: Bezplatne cestujú penzisti 70+. So zľavou starobní penzisti od 62+, s trvalým pobytom v Prešove alebo Ľuboticiach.