Čo má spoločné Hrebienok a Švajčiarsko?

Obľúbenú pozemnú lanovku, ktorá premáva vo Vysokých Tatrách zo Starého Smokovca na Hrebienok, čaká jesenný rekondičný pobyt vo Švajčiarsku.

Podvozok kabíny č.2 sa vydá na cestu do mesta Uetendorf, kde ho priamo v dielňach výrobcu prehliadnu, vymenia opotrebované diely a pripravia na ďalšiu bezpečnú prevádzku. Na trase medzi Smokovcom a Hrebienkom bude zabezpečená ekologická náhradná doprava.

Komplexná revízia každých 6 rokov

Súčasná pozemná lanovka s dvomi vozňami je v prevádzke od roku 2007 a podľa pokynov dodávateľa je každých 6 rokov potrebná komplexná revízia podvozkov.

Slovenskí technici spolu so švajčiarskými montérmi kabínu vyviažu na zdvihákoch, uvoľnia a vysunú podvozky, ktoré odvezú na kamióne do dielní vo Švajčiarsku.

Po zhruba trojtýždňovej revízii sa podvozky vrátia späť do Tatier, kde sa osadia na koľajnice a následne sa spoja s vozňom, ukotví sa ťažné lano a zariadenie sa po revíznych skúškach opätovne uvedie do prevádzky.

Pre menej zdatných na Hrebienok elektrobus

Odstávka pozemnej lanovky potrvá v čase od 1.októbra do 13.novembra 2020. V tom čase pripravuje prevádzkovateľ pre návštevníkov Tatier, ktorí si netrúfajú na peší výstup na Hrebienok, ekologickú alternatívu – bezemisný elektrobus, ktorý by mal premávať po jestvujúcej komunikácii zo Starého Smokovca na Hrebienok.

Pozemná lanovka s technológiou spoločnosti Doppelmayr/Garaventa bola vo Vysokých Tatrách uvedená do prevádzky 22.decembra 2007.

Na trase zo Starého Smokovca na Hrebienok nahradila starú taliansku pozemnú lanovku Cerreti e Tanfani z Milána, ktorá tam premávala od roku 1970.

História pozemnej lanovky na Hrebienok sa začala písať už v roku 1908, kedy Smokovec s Hrebienkom spojila železničná trať s tzv. Abtovou výhybkou, vďaka ktorej sa v strede jednokoľajovej trate dokážu míňať dva oprotiidúce vozne.

Foto: TATRY MOUNTAIN RESORTS A.S.