Čo robiť, ak vaše lietadlo mešká alebo zrušili let

Prečítajte si zopár dobrých rád pri problémoch s leteckou spoločnosťou. 

V lete cestujeme oveľa viac, zvyčajte letíme k moru, za deťmi alebo vnúčatami. Málokto však vie, čo robiť, ak let meškal, bol zrušený, alebo mu odmietli nástup na palubu lietadla z dôvodu, že je lietadlo plné.

V takejto situácii si cestujúci môže žiadať od leteckej spoločnosti finančnú kompenzáciu a to tak na pravidelnej linke,  tak aj v prípade charterového letu.

Rozpätie finančnej kompenzácie v leteckej doprave sa pohybuje od 250 do 600 EUR v závislosti od vzdialenosti miest.

Pri meškaní letov  viac ako 3 hodiny od pôvodného letového poriadku, za určitých podmienok z chyby leteckých spoločností, vzniká nárok na finančnú kompenzáciu. Povinnosťou každej leteckej spoločnosti je, v prípade meškania alebo zrušenia letu ich vinou, postarať sa o svojich cestujúcich v závislosti od dĺžky meškania a to formou voucheru na stravu, transfer až po ubytovanie.

Pri meškaní charterových letov sa cestujúci vo väčšine prípadov obracajú na cestovné kancelárie, u ktorých si svoj zájazd objednávali. Tie ale priamo nezodpovedajú za ich zmluvného partnera, teda leteckú spoločnosť. Svojimi odpoveďami k vzniknutým situáciám skôr odrádzajú poškodených klientov pri vymáhaní svojich práv a nárokov, nakoľko sa boja, že im letecká spoločnosť zvýši cenu leteniek na budúcu sezónu.

Foto: pixabay.com

Nedajte sa obrať o svoje práva

Samozrejme, že letecké spoločnosti sa snažia vyhnúť zaplateniu odškodného, hlavne keď si cestujúci podáva žiadosť sám za seba, alebo ho „odškodnia“ iba zlomkom sumy. Preto až 90% cestujúcich stráca odhodlanie žiadať o uplatnenie svojich zákonných práv, nárokov a finančného odškodnenia.

Preto pri ochrane práv cestujúcich môže nastúpiť spoločnosť, ktorá na základe svojich odborných znalostí z podmienok leteckej prepravy a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES), zabezpečí práva cestujúceho. Dôležité je, že nárok na  odmenu pre spoločnosť vzniká až po úspešnej obhajobe práv klienta a získaní finančnej  kompenzácie od leteckej spoločnosti.

Ako si uplatniť nárok na vrátenie ceny letenky alebo finančnú náhradu

Nárok na vrátenie ceny letenky alebo finančnú náhradu si môžete uplatniť u príslušnej leteckej spoločnosti. V prípade, že letecká spoločnosť nereaguje alebo obsah jej odpovede nie je podľa vás uspokojujúci, môžete podať sťažnosť príslušnému vnútroštátnemu dozornému orgánu.

Ak problém s vaším letom nastal na letisku v krajine mimo EÚ, ale týka sa leteckej spoločnosti, ktorá má sídlo v EÚ, sťažnosť môžete adresovať príslušnému vnútroštátnemu dozornému orgánu.

Svoje práva si môžete uplatniť v prípade, ak:
odlietate z EÚ s ktoroukoľvek leteckou spoločnosťou (aj neregistrovanou v EÚ)
prilietate do EÚ linkou, ktorú prevádzkuje letecká spoločnosť registrovaná v EÚ (resp. v Nórsku, Švajčiarsku alebo na Islande).

Vrátenie ceny letenky alebo alternatívna preprava

Ak bol cestujúcemu odmietnutý nástup do lietadla, let bol zrušený alebo bola prekročená kapacita lietadla, máte nárok na výber:
presmerovanie do konečnej destinácie za porovnateľných prepravných podmienok, alebo vrátenie ceny letenky, poprípade bezplatný spiatočný let do pôvodného miesta odletu.

Dlhé meškania

Ak let mešká minimálne 5 hodín, máte nárok na vrátenie ceny letenky (ak si však uplatníte nárok na úhradu ceny letenky, strácate právo na ďalšiu cestu alebo pomoc zo strany leteckej spoločnosti).

Predmetná letecká spoločnosť vás musí informovať o vašich právach a dôvodoch odmietnutia nástupu do lietadla, zrušenia alebo meškania letu (ak je dlhšie ako 2 hodiny, resp. 4 hodiny pri letoch dlhších ako 3 500 km).

Jedlo a ubytovanie

V závislosti od letovej vzdialenosti a času meškania máte nárok na občerstvenie, jedlo, bezplatné telefonické, faxové alebo e-mailové spojenie a prípadne aj ubytovanie.

Foto: pixabay.com

Finančná náhrada

V prípade odmietnutia nástupu do lietadla, zrušenia letu alebo meškania do cieľového miesta (uvedeného na vašej letenke), ktoré je dlhšie ako 3 hodiny, máte nárok na náhradu vo výške 250 až 600 EUR podľa letovej vzdialenosti:
Lety v rámci EÚ
1 500 km alebo menej – 250 EUR
viac ako 1 500 km – 400 EUR
Lety medzi letiskom v EÚ a letiskom mimo EÚ
1 500 km alebo menej – 250 EUR
1 500 km až 3 500 km – 400 EUR
viac ako 3 500 km – 600 EUR

Vzdialenosť sa počíta od letiska, v ktorom vám nebolo umožnené nastúpiť do lietadla – čo nemusí byť letisko, kde ste začali svoju cestu.

V prípade, že vám dopravca ponúkne náhradný let s podobným časovým rozvrhom, môže byť náhrada znížená o 50%.

V prípade zrušenia letu vám nevznikne právo na náhradu, ak:
bolo zrušenie spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, ktorým sa nedalo zabrániť – napr. veľmi nepriaznivé počasie,
letecká spoločnosť vás informovala o zrušení letu 2 týždne pred plánovaným časom odletu,
bol vám ponúknutý náhradný let s podobným časovým rozvrhom ako pôvodný let.

Aj keď vám v prípade meškania z dôvodu mimoriadnych okolností nevzniká právo na finančnú náhradu, letecký prepravca je povinný vám ponúknuť:
vrátenie ceny letenky (v plnej výške alebo len časť, ktorú ste nevyužili);
náhradnú prepravu za porovnateľných prepravných podmienok do vašej cieľovej destinácie v najbližšom možnom termíne, alebo
let za porovnateľných prepravných podmienok do vašej cieľovej destinácie v neskoršom dátume podľa vášho výberu (za predpokladu voľnej kapacity).

Letecká spoločnosť cestujúcemu navyše musí v prípade potreby poskytnúť pomoc počas čakania na náhradnú dopravu.

POZOR: Nárok na kompenzáciu máte spätne až 2 roky dozadu!

Všetky dôležité informácie nájdete na webovej stránke www.kompenzacie.sk.