Deň zdravia pre seniorov

Kardiológ Ján Murín a doktorka Alžbeta Béderová budú prednášať o vysokom krvnom tlaku a úprave stravovacích návykov. Vstup voľný.

Kancelária Zdravé mesto Bratislava v rámci projektu hlavného mesta SR Bratislavy pripravila v októbri, symbolickom Mesiaci úcty k starším s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva zdravotnú akciu pre seniorov pod názvom „Deň zdravia“.

Akcia sa uskutoční dňa 09.10.2018 od 8:00h do 12:00h v Primaciálnom paláci, Justiho sieni, Primaciálne námestie v Bratislave.

Je zameraná na zisťovanie hladiny cukru, HDL a LDL cholesterolu (tzv. dobrého a zlého) a ďalších tukových látok v krvi.

Zároveň MUDr. Alžbeta Béderová poskytne seniorom odborné poradenstvo na úpravu stravovacích návykov. Vyšetrenie trvá cca 10-15 minút, odporúča sa prísť nalačno.

Vstup je pre seniorov voľný a bezplatný.

Hypertenzia – Vysoký krvný tlak

Ďalšie podujatie KZM v spolupráci s Občianskym združením Všetko pre zdravie sa uskutoční pod názvom „Hypertenzia – Vysoký krvný tlak“ dňa 08.10.2018 o 15:00 h v kine Mladosť na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.

Návštevníkom bude premietnutý dokumentárny film k problematike hypertenzie v trvaní cca 35 minút.

Po premietnutí filmu bude nasledovať prednáška a beseda s kardiológom prof. MUDr. Jánom Murínom, CSc., ktorý vo filme účinkuje.

Vstup je pre seniorov voľný a bezplatný.