Divadlo Nová scéna vychádza v ústrety zdravotne znevýhodneným divákom

Divadlo pre všetkých, také je heslo Divadla Nová scéna, ktoré postupne rozširuje okruh svojich divákov aj o zdravotne znevýhodnených občanov.

Druhýkrát vo svojej histórii uvedie Divadlo Nová scéna 24. októbra 2021 predstavenie simultánne tlmočené do slovenského posunkového jazyka. Bude to komédia Výstup o troch priateľoch, ktorí putujú na vrchol hory s cieľom prekonať samých seba ako aj krízu stredného veku. Divadlo tak vychádza v ústrety nepočujúcim, dyslektikom aj divákom na vozíčku.

Veľký ohlas u divákov

24. októbra 2021 o 18.00 hod. uvedie špeciálne predstavenie komédie Výstup, simultánne tlmočené do slovenského posunkového jazyka.

Už minulú divadelnú sezónu Divadlo Nová scéna uviedlo prvýkrát vo svojej histórii takto tlmočenú komédiu Aj muži majú svoje dni, čo sa stretlo s veľkým ohlasom u nepočujúcich i počujúcich divákov.

Potvrdzuje to aj Michal Hefty, riaditeľ OZ Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich, režisér a prekladateľ do posunkového jazyka: „Ohlasy nepočujúcich divákov boli úžasné, to sme vôbec nečakali, neskôr sa ma stále pýtali, či budú ďalšie nové predstavenia. Preto som rád, že spolupráca s Divadlom Nová scéna pokračuje a pred nami je ďalšia výzva – simultánne tlmočená komédia Výstup, v ktorej bude troch hercov na javisku tlmočiť do slovenského posunkového jazyka trojica tlmočníčok. Keďže ide o konverzačnú komédiu, veľmi dôkladne sme pracovali na preklade scenára do posunkového jazyka a skúšali tlmočenie.“

Tri ženy tlmočia troch chlapov

Umelecké tlmočenie divadelného predstavenia je špecifické, každá postava – herec má svojho tlmočníka, ktorý zároveň s ním nielen tlmočí obsah a význam slov a viet, ale aj vyjadruje pocity, používa mimiku, gestá. Sledovať takýto preklad je vlastne divadlo v divadle. Skúsená tlmočníčka do posunkového jazyka Barbara Randušková si tlmočenie v Divadle Nová scéna rada zopakuje, rovnako ako jej kolegyne: „ Opäť budeme tri ženy tlmočiť troch chlapov, medzi tlmočníkmi je veľmi málo mužov, a tých, ktorí by sa venovali divadelnému tlmočeniu tobôž, ale to na kvalite prekladu vôbec neuberá.“

Na návrat do Divadla Nová scéna sa teší, aj keď to vôbec nie je jednoduché: „Tlmočenie komédie je pre nás ťažký oriešok. Vedieť vtipné dialógy a poznámky pretlmočiť tak, aby sa naraz zasmial aj Nepočujúci aj počujúci divák, je to najťažšie, čo pri takomto preklade ale musíme zvládnuť. Sú to rôzne slovné hračky, skryté významy, metafory, ktoré nám pri preklade dávajú zabrať.
Veľa ľudí si myslí, že tlmočník pri tlmočení divadelného predstavenia scenár nepotrebuje, stačí sa postaviť a ísť naostro. Je to však omyl. Analýza textu pred predstavením je veľmi dôležitou časťou samotnej prípravy, ktorá keby sa nekonala, Nepočujúci by mohli prísť o rôzne metafory, druhý či tretí význam vyjadreného alebo by sa mohli stratiť v súvislostiach. Pri naštudovaní predstavenia nám veľmi pomohla aj videonahrávka, vďaka ktorej sme si mohli upresniť to, čo v scenári nebolo.“

Pre režiséra obrovský zážitok

Dramaturg a režisér oboch komédií Svetozár Sprušanský: „Aj pre mňa, ako pre skúseného divadelníka, bolo prvé predstavenie tlmočené do slovenského posunkového jazyka obrovským zážitkom. A to v neuveriteľnej schopnosti profesionálnych tlmočníkov sprostredkovať nepočujúcim divákom desiatky slovných gagov – ich kvalitu a presné vypointovanie. Sprostredkovať im množstvo komediálnych situácií, aj celkovú energiu hereckej hry. Za to všetko im patrí môj obdiv a uznanie. Keby som to nezažil – neuverím. Bolo to pre nás – tvorcov, hercov aj všetkých divákov – obohacujúce a vzájomne inšpirujúce. Pozývam všetkých na predstavenie komédie Výstup už 24. októbra o 18.00 hod. v Divadle Nová scéna. Pôjde o predstavenie s neobvyklou „pridanou hodnotou“. Pre nepočujúcich, ale predovšetkým pre nás, počujúcich.“

Súčasťou spolupráce bude aj nakrútenie špeciálneho záznamu s tlmočením, aby si ho mohli neskôr online pozrieť z knižnice na web stránke divadla nepočujúci diváci na celom Slovensku.

Aj pre dyslektikov

Mesiac október je aj mesiacom zvyšovania povedomia o dyslexii. V rámci pomoci dyslektikom sa web stránka divadla dá prekliknúť do špeciálneho fontu pre dyslektikov, ktorým sa tak uľahčuje čítanie informácií o jednotlivých predstaveniach, programe a podobne.

Ťažkosťami s osvojovaním si čítania má podľa štatistík 4-8% školskej populácie, čo znamená, že na 20 detí v triede pripadá jedno až dve deti s dyslexiou. Tým sa dlhodobo venuje aj prof. Eva Gajdošová: „Treba vysloviť Divadlu Nová scéna poďakovanie, že myslelo na mladých ľudí so špecifickými poruchami učenia – dyslexiou a pripravilo im upravené písmo, pomocou ktorého sa im ľahšie prečítajú požadované informácie o predstaveniach a nestratia chuť sa o nich čo najviac dozvedieť.“

Okrem toho si návštevníci divadelného webu nájdu aj podrobné informácie o tom, čo dyslexia je, aké má prejavy a ako sa s deťmi s touto poruchou pracuje.

V Divadle Nová scéna sa myslelo aj na divákov na vozíčku. Okrem bezbariérovej lóže, z ktorej môže predstavenie na balkóne sledovať vozíčkar so sprievodom, pribudla v tejto sezóne aj toaleta, špeciálne upravená pre ich potreby.

„Sme radi, že sme splatili dlh voči divákom na vozíčku a ich komfort pri sledovaní predstavení sa tak zvýši,“ podčiarkla generálna riaditeľka Divadla Nová scéna Ingrid Fašiangová.