Ktorý je najlepší slovenský obraz?

Máme súťaže o najlepší román, najlepšiu skladbu, najlepší film, udeľuje sa Oskar za najlepší film či najlepší zahraničný film. Pri vizuálnom umení bývame trochu zdržanlivejší a váhavejší.

Ale dá sa vybrať najlepší slovenský obraz? O tom ako sa podarilo osloviť autorov aj kurátorov na výstavu a či to stálo za pokus, vybrať najlepší slovenský obraz, hovorí projektový manažér a šéfkurátor Slovenského rozhlasu Ivan Jančár.

Z jeho slov vyberáme:

„Zo zúčastnených autorov sa voči názvu vyhradila najmä Klára Bočkayová. Keď som s ňou telefonoval, z diaľky som počul aj hlasnú podporu jej manžela, tiež výborného (všimnite si, prosím, že som sa vyhol slovu najlepšieho) výtvarníka Milana Bočkaya.

Sľúbil som, že jej, ale aj jeho výhrady v katalógu uvediem. Ostatní to (zatiaľ) komentovali pozitívne, niektorí s miernymi obavami, ojedinele aj s nadšením.

Takýto projekt nie je možné zrealizovať v koncepcii jedného kurátora, preto sme spolu s Dankou Čarnou vybrali (už tu sa nad nami mohol vznášať istý tieň podozrenia zo subjektivity) a oslovili 60 slovenských výtvarných teoretikov, zberateľov, zástupcov súkromných galérií či aukčných spoločností, aby nominovali z uvedeného obdobia obraz, ktorý pokladajú za najlepší, najvýznamnejší, najdôležitejší, najpozoruhodnejší.

V pôvodnom termíne mi text a reprodukciu diela poslal jeden jediný.

Prezradím. Juraj Mojžiš, stará dobrá škola. Nakoniec sa ich na tomto projekte rozhodlo participovať 38. To len aby ste vedeli, čo to dalo práce dať dokopy katalóg a výstavu. Snažili sme sa autorov neobmedzovať, stanovili sme len časové rozpätie rokov 2000 – 2022. Malo ísť o dielo slovenského autora/autorky, nemohlo presahovať rozmery 230 x 200 cm, (aby sme ho vedeli preniesť cez dvere). Z

ároveň sme autorov požiadali, aby nevyberali diela zo Slovenskej národnej galérie alebo z Galérie mesta Bratislavy, keďže z dôvodu presunu diel do nových depozitárov pozastavili výpožičky.

Rozhodli sme sa, že mená tých, ktorí sa rozhodnú projektu nezúčastniť, nebudeme zverejňovať. Všetci vybraní výtvarníci s účasťou na výstave súhlasili. Samozrejme, že to nie je úplne objektívne. Je to možné, že nikto nenominoval takého skvelého maliara, ako je napríklad….?

Ja tam mám niekoľko chýbajúcich mien a každý si zaiste doplní tie svoje. Alebo naopak. Ako mohol niekto nominovať tohto autora?!!! Prehliadka je to však pozoruhodná. Pestrofarebná nielen v zmysle farieb, ale aj nominovaných umelcov a ich diel. Expresívne, meditatívne, provokatívne, vzrušujúce, v niektorých naplno rezonuje daná doba, iné akoby sa ocitali mimo priestor a čas.“

Výstava bude mať multimediálny charakter

Popri samotných dielach budú vystavené aj jednotlivé texty. Dohodnutá je spolupráca s Rádiom Devín, kde intendantka Janka Orlická požiadala hudobných redaktorov, aby ku každému obrazu vybrali 20-sekundovú hudobnú ukážku, na ktorú by na vernisáži tancovala vždy iná baletka zo skupiny The Wave by RDS Art Group.

Najlepší slovenský obraz 2000 – 2022 vo výbere slovenských výtvarných teoretikov, galeristov a zberateľov

Vernisáž: utorok 20. 9. 2022 o 17:00

Trvanie výstavy: 21. 9. 2022 – 27. 1. 2023

Otvorené: Po – Ut / Št- Pi: 12 – 17, Str: 13 – 18

Koncepcia výstavy: Ivan Jančár

Komentované prehliadky a workshopy pre rodiny, školy, záujmové skupiny a dospelých je možné si dohodnúť na adrese: galeria@rtvs.sk, +421 2 3250 5751.

Na snímke dielo Kláry Bočkayovej.