Minister ocenil prácu seniorov

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter odovzdal zlaté, strieborné, bronzové medaily a ďakovné listy za významnú, ľudsky prínosnú sociálnu prácu a aktivity, ktoré prispievajú k rozvoju a pozdvihnutiu úrovne sociálnej politiky na Slovensku.

Slávnostné udeľovanie rezortných vyznamenaní sa uskutočnilo pri príležitosti Svetového dňa sociálnej spravodlivosti, ktorý OSN vyhlásilo na 20. február.

Práve tento deň Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pokladá za vhodnú príležitosť poďakovať sa najlepším zamestnancom a zároveň upriamiť pozornosť verejnosti na problematiku sociálnej oblasti.

Minister pri oceňovaní zamestnancov zdôraznil najmä osobné nasadenie a presvedčenie pomáhať druhým v spojitosti so silnou vôľou a úsilím.

Vo svojom vystúpení vyjadril úctu a obdiv aj predseda vlády SR Robert Fico. „Sú to ľudia, ktorí nie sú ani dobre zaplatení a pracujú často s najťažšími osudmi. Chcem sa im preto úprimne poďakovať. Verím, že ďalší sociálny balík, ktorý pripravujeme a ďalšie opatrenia, budú týmto ľuďom život len zlepšovať,“ povedal.

Rezortné vyznamenania udeľuje minister práce od roku 2009, tohtoročné bolo jubilejné – desiate.

Medaily a ďakovné listy ministerstva prevzalo z rúk ministra Ján Richter 26 osobností, ktoré sa svojou prácou a aktivitami podieľali na pozdvihnutí úrovne, ale aj samotného vnímania sociálnej práce na Slovensku. Týmto aktom ministerstvo oceňuje prácu svojich najlepších pracovníkov, ktorí napomáhajú šíriť dobré meno ministerstva a sú príkladom aj pre ostatných pracovníkov.

Najvyššie vyznamenanie – zlatú medailu, odovzdal 4 pracovníkom, striebornú 6 pracovníkom, bronzovú medailu 7 pracovníkom. Minister ocenil aj 9 osobností ďakovnými listami.

Z celkového počtu 26 si vyznamenanie prevzalo 9 pracovníkov v seniorskom veku, a dve zo 4 zlatých medailí.

Zoznam ocenených seniorov :

Zlatá medaila
Ing. Dušan Adamček (ministerstvo)
JUDr. Pavel Kaňka (ministerstvo)

Strieborná medaila:
Ing. Vladimír Sobota (ministerstvo)
Ing. Ján Kovár (Úrad práce Senica)

Bronzová medaila:
Mgr. Tibor Lelkes (Úrad práce Dunajská Streda)
MUDr. Jana Kelemenová (Sociálna poisťovňa – ústredie)

Ďakovné listy:
Ing. Dušan Hejduk (Inšpektorát práce Bratislava)
Júlia Dávidová (Sociálna poisťovňa Komárno)