Ocenenie Senior Friendly udeľujú už siedmy rok

V októbri , v mesiaci Úcty k starším sa uskutoční 7. ročník Senior Friendly, ocenenia pre tých , ktorí prispievajú svojimi aktivitami k zmene prístupu k seniorom.

Organizátormi sú Klub Luna Senior Friendly, o.z. a Občianske združenie Bagar.

Pani Lívia Matulová Osvaldová, CSc, riaditeľka Klubu Luna, o.z.priblížila podrobnosti podujatia Senior Fiendly.

Čo je súčasťou programu 7. ročníka Senior Friendly, kedy sa široká verejnosť dozvie mená ocenených a je program prístupný aj širokej verejnosti?

Súčasťou Senior Friendly je konferencia Aktívne starnutie a  medzigeneračná spolupráca, vyhlásenie laureátov súťaže o ocenenie Senior Friendly, ako aj víťazov medzigeneračnej fotografickej súťaže Krásne Spolu.

V sobotu 15.10. sa uskutoční podujatie pre širokú verejnosť Senior Friendly 50+ . Do jeho programu sú zaradené prednášky, besedy, poradenstvo s odborníkmi z oblasti zdravia, prevencie chorôb, životného štýlu a pohybu, sociálnych a asistenčných služieb, finančné poradenstvo, pomôcky pre seniorov, výživové doplnky, testovanie pamäti a ďalšie.

Súčasťou podujatia bude aj novinka, medzigeneračný dialóg: Čo nás spája a čo rozdeľuje s hosťami Alenkou Heribanovou, Jozefom Banášom a  Nikolou Detáriovou. Do kresla pre hosťa – inšpiratívnu seniorskú osobnosť zasadne Kamil Peteraj. Podujatie je medzigeneračné a je určené nielen pre seniorov, ale aj pre mladšiu generáciu.

Ako vznikla myšlienka oceniť tých , ktorí pomáhajú seniorov?

Vznikla z potreby upriamiť pozornosť na problematiku seniorov a na tých, ktorí prispievajú svojimi aktivitami k tomu, aby sa seniorom žilo lepšie, zaujímavejšie, plnohodnotnejšie. Tento zámer sa môže dosiahnuť aj zmenou prístupu a postojov k seniorom a k starnutiu, jednak na úrovni spoločnosti, ale aj na medzigeneračnej a komunitnej úrovni.

Koľko a aké spoločnosti ste ocenili počas siedmich rokov?

Počas 7 rokov bolo ocenených okolo 200 organizácií, malých, stredných, veľkých firiem aj samospráv, ako aj seniorské osobnosti. Sme radi, že aj po získaní ocenenia mnohí pokračujú v aktivitách v prospech seniorov.

Mali ste počas siedmich rokov nejaký neobyčajný zážitok z ocenenia?

Každý ročník prináša niečo nové a neobyčajné. Nerada by som spomínala len niektorých, pretože úctu, obdiv a uznanie si zaslúžia všetci, ktorí nad rámec svojich pracovných aktivít venujú svoj čas seniorom.

Vy sama ako seniorka chápete potreby seniorov. Práca so seniormi je však často namáhavá, náročná na čas aj energiu. Kde ju beriete vy?

Máte pravdu, že aktivity v tejto oblasti nie sú jednoduché, ale veľmi ma teší, že s mojimi spolupracovníčkami – dobrovoľníkmi, vytvárame projekty a programy, ktoré sú u seniorov obľúbené a vyhľadávané a Klub Luna Senior Friendly sa stal za roky jeho existencie vyhľadávaným komunitným centrom, v ktorom sa pravidelne stretáva staršia aj mladšia generácia. A pokiaľ ide o to, kde beriem energiu, snažím sa mať radosť z toho, čo robím a pozitívna spätná väzba mi dodáva energie.