Pohľad na seba a do seba

Pozývame vás na výstavu Ernesta Zmetáka v Galérii mesta Bratislavy. Výstava sa koná pri príležitosti 100. výročia narodenia umelca.

Vernisáž: 29.1. 2019 o 17,00 h
Miesto výstavy: Pálffyho palác Galérie mesta Bratislavy, Panská 19
Kurátorka výstavy: Danica Zmetáková
Výstava potrvá do 24.3.2019
Otvorené denne okrem pondelka od 11,00 h do 18,00 h

„V každom období musel umelec zaujať stanovisko k problémom danej epochy. A tu najlepšie ukázal svoj charakter, ako človek, pri formulovaní umeleckej výpovede a v ľudskom postoji k prostrediu, ktoré ho obklopovalo.

V každej dobe chcel tiež umelec pripojiť svoju podobu, ako človeka, k dobovému dianiu, ako súčasť jeho najosobnejšej konfesie o sebe.

A tu, keď sa pozrel do zrkadla, bol to pohľad nielen na seba, ale i do seba. To do seba zahľadenie, vlastne sebahľadanie, bolo pre mňa sebaobjavovaním i sebavyznaním.

Po každom autoportréte som objavil a zaznamenal na sebe niečo dosiaľ neznáme.A tak sa pomaly menil môj pohľad na seba i spôsob sebazobrazenia či ebavyjadrenia.

Pri autoportréte je umelec najčastejšie sám. Táto samota vynúti z neho výpoveď o jeho ľudskom postoji, o ňom i o jeho umení.

Cesta môjho pomalého vyzrievania viedla od prvého neistého chlapčenského pohľadu k uhladenej, školsky pekne pričesanej šrafúre perom, ktorá vyzrela v ostrosť.

Po školskom období som upustil od nej. Hľadal som len objem a tvar. Mladícku chvatnosť nahradil pevný rád vylučujúci náhodnosť. Postupne som dospieval k strohosti a úspornosti. Všetky tieto na seba nadväzujúce premeny ukazujú v najrýdzejšej podobe autoportréty, v ktorých sa odzrkadľuje môj vnútorný zápas so sebou, t. j. s vlastnou tvorbou i výtvarným zámerom, nezávisle od vonkajších činiteľov.

Môj výraz sa menil, ako pribúdali roky. A s nimi sa hromadili i ľudské skúsenosti, a tým vyzrievanie v človeka, upevňovanie vlastného názoru na umeleckú tvorbu spojenú so spoločenským zaradením umelca a jeho etikou.“

Bratislava, február 1973

text bol publikovaný na stránke www.gmb.sk