Račianske srdce pre významné osobnosti Rače

Bratislavská mestská časť Bratislava – Rača udeľuje každoročne ocenenie Račianske srdce tradične už od roku 1999 osobnostiam Rače, ktoré výraznou mierou prispeli k skvalitneniu života v tejto bratislavskej mestskej časti v rôznych oblastiach, kultúra, veda, výskum, vzdelanie, sociálna, či spoločenská oblasť. Vyjadruje tak úctu a obdiv oceneným, ktorí svojou činnosťou a postojom zapôsobili na srdcia spoluobčanov.

Ocenení za rok 2022

Ocenenie Račianske srdce počas slávnostného večera v Nemeckom kultúrnom dome v Rači za rok 2022 získali:dlhoročná učiteľka telesnej výchovy na ZŠ Tbiliská Darina Kučerová, dlhoročná členka Slovenského zväzu invalidov Darina Polakovičová, členka Račianskeho muzeálneho spolku a dlhoročná propagátorka Rače a jej dejín Mária Hatalová, podpredseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Alojz Luknár a Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.

Alfonz Luknár s manželkou Dobruškou

Alojz Luknár

Ocenenie Račianske srdce si z rúk starostu Rače Michala Drotována a vicestarostu Róberta Pajdlhausera za rok 2022 prevzal aj PhDr. Alojz Luknár, ktorý oslávil 85. narodeniny v uplynulom roku. Rodák a obyvateľ Rače je podpredsedom Jednoty dôchodcov na Slovensku a  aktívnym členom ZO JDS v Rači. Napriek vysokému veku je stále činný a iniciatívne sa zúčastňuje aj na práci pre členskú základňu. Počas celého aktívneho života pôsobil a pracoval v oblasti kultúry. Už v čase študentských rokov bol jedným z členov folklórneho a neskôr estrádneho súboru Račan, zúčastňoval sa na rôznych nielen kultúrnych, ale aj športových podujatiach v rodnej obci. Podieľal sa ako spoluorganizátor a metodik na mnohých projektoch v oblasti hudobnej kultúry na Slovensku, napríklad Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislavská lýra, letné festivaly pre mladých aj folklórne slávnosti, neskôr vo funkcii štátneho intendanta pre oblasť kultúry Bratislavského kraja, aj ako riaditeľ Kongresového centra ISTROPOLIS. Celoživotné skúsenosti a kontakty využíva a pomáha pri organizovaní kultúrnych akcií pre členskú základňu JDS v Rači a je jej dobrou dušou a podporovateľom . Svojim životným postojom a činorodou prácou je vzorom pre mladú aj staršiu generáciu.