Symbol moderny a avantgardy oslavuje sto rokov

V Nemecku je rok 2019 venovaný storočnici Bauhausu.

Mená ako Walter Gropius, Mies van der Rohe, László Moholy-Nagy, Wassili Kandinsky, Paul Klee sú osobnosti späté s Bauhasom, školou ktorá výrazne ovplyvnila modernú architektúru a moderný dizajn na celom svete.

Školu založil v roku 1919, v nemeckom Weimare architekt Walter Gropius. Neskôr sa presťahovala do Dessau a do Berlína, kde ju národní socialisti v roku 1933 definitívne zatvorili.

Škola a hnutie, ktoré sa rozhodlo ísť proti tradičnej akademickej výučbe, sa stalo ešte počas svojej existencie azda najznámejšou predstaviteľkou reformného hnutia umeleckej výchovy, ako aj symbolom medzinárodnej moderny a avantgardy.

Budova školy vo Weimare. Architekt: Henry van de Velde. Foto: Louis Held, 1911.

Spájali umenie s remeselnou tradíciou

Pohľad na terasu jedálne v škole Bauhasu v Dessau. Foto: Irene Bayer, 1927.

Základnou ideou školskej reformy bola snaha o prepojenie umeleckých disciplín s remeselnou tradíciou, znovu oživenie tradičných remeselných prác, ktoré boli úzko spojené s architektúrou.

Napriek tomu, že Bauhaus kládol architektúru na najvyššie miesto i napriek názvu a profesii jeho zakladateľa, architekta Waltera Gropiusa, samostatné oddelenie architektúry vzniklo až v roku 1927.

Študovali tam osobnosti svetového významu

Mnohí príslušníci Bauhausu museli pre politickú situáciu emigrovať z Nemecka a usadili sa v rôznych krajinách po celom svete. Založili tu nové školy a stali sa uznávanými umelcami, vďaka čomu sa idey Bauhausu pevne ukotvili aj mimo Európy.

Na sláve tejto školy sa podpísali mnohé osobnosti – veľkú úlohu zohrávali riaditelia Walter Gropius, Hannes Mayer a Ludwig Mies van der Rohe, ako aj pedagógovia, medzi ktorých patril napríklad slávni maliari László Moholy-Nagy, Josef Albers, Wassilij Kandinsky či Paul Klee.

Len funkčná architektúra bez ozdôb

Dvojportrét Alfred a Gertrud Arndt, Probstzella. Foto: Gertrud Arndt, 1928.

Pojem Bauhaus sa spája s počiatkom moderny a vyvoláva nasledujúce asociácie: základné farby (červená, žltá, modrá), základné formy (štvorec, trojuholník, kruh), nábytok z oceľových trubiek a funkcionalizmus.

Pre architektúru Bauhausu bola charakteristická absencia zdobenia a funkčne premyslené asymetrické pôdorysy so starostlivo umiestnenými hmotami. Využívali sa priemyselné materiály ako betón, oceľ, sklo.

Tradícia weimarskej univerzity Bauhaus siaha až do začiatku minulého storočia. Na tomto základe sa postupne formulovala aj koncepcia architektonickej tvorby, ktorá vychádzala z ideí čistého racionalisticky založeného bauhausovského dizajnu a vyústila do dynamických kubických architektonických foriem.

Akcie pri príležitosti storočnice

Z množstva zaujímavých podujatí, ktoré sú v Nemecku venované storočnici Bauhausu možno vyzdvihnúť veľkú výstavu záhradníctva – Bundesgartenschau 2019 v Heilbronne, kde v mestskej časti Neckarbogen vzniknú exponáty, ktoré poukážu na prepojenie prvkov modernej architektúry na prírodu, samozrejme v súvislosti a vplyvom ideí Bauhausu na tvorbu architektov.

Výstava BUGA 2019 v Heilbronne otvorí svoje brány 17.apríla 2019.

Ďalšie výstavy na počesť 100 výročia Buhausu sa konajú v rôznych mestách Nemecka, vo Weimare, Dessau, Berlíne a Lipsku a trvajú do konca roka 2019.

Bližšie info: www.bauhaus100.de

Zdroj fotografií: bauhaus100.de