Prispeje mi VŠZP na zubára alebo okuliare, ak nie som nový poistenec?

Aké novinky si pre starých a nových poistencov pripravila Všeobecná zdravotná poisťovňa v roku 2021?

Do redakcie sme dostali viacero otázok od čitateľov. Zaujíma ich, aké benefity si pre poistencov pripravila VšZP a čo všetko je možné od nových zmien očakávať. Na otázky odpovedal zástupca VšZP Mgr. Matej Neumann.

Pre poistencov VŠZP ste pripravili viaceré benefity, platia rovnako pre starých aj nových poistencov?

VšZP pre rok 2021 pripravila súčasným aj novým poistencom okrem nadštandardnej zdravotnej starostlivosti a prevencie aj nový benefitný systém Peňaženka zdravia. Je to skupinový benefit založený na solidarite, v ktorom môžu členovia získať príspevky na zdravotnú starostlivosť v oblastiach „zuby“, „lieky“, „okuliare“ a „prevencia“.

Ako funguje Peňaženka zdravia a môžu byť do nej zahrnutí len rodinní príslušníci?

VŠZP vám prispeje napríklad aj na očkovanie.

V našej mobilnej aplikácii si súčasní aj budúci poistenci VšZP môžu vytvoriť skupinu 4 až 8 členov. V skupine nemusí byť len najbližšia rodina, ale aj vzdialení príbuzní a kamaráti. Každý člen bude mať k dispozícii 100 eur, z ktorých až polovicu môže venovať inému členovi svojej skupiny.

Od 1. januára 2021 bude možné cez aplikáciu podávať žiadosti o príspevky na zdravie zubov, lieky, okuliare, nepovinné očkovania a inú prevenciu. Detailnejšie informácie o konkrétnych doplatky za zdravotnú starostlivosť sú k dispozícii na stránke https://prihlaska.vszp.sk/penazenka-zdravia .

Na aké lieky a aké doplatky dostane poistenec v rámci Peňaženky zdravia a platia doplatky pre všetky choroby?

Nad rámec zákonom definovaných úhrad doplatkov za lieky pre deti do 6 rokov, poberateľom dôchodku a ZŤP preplatí VŠZP v rámci Peňaženky zdravia deťom a ich rodičom doplatky za lieky a dietetické potraviny do výšky 200 eur na osobu. Príspevok z Peňaženky môžu deti a ich rodičia poistení vo VšZP využiť na všetky doplatky za lieky a dietetické potraviny na lekársky predpis.

Lekár v rámci preventívneho vyšetrenia nechcel predpísať pacientovi vyšetrenie u gastroenterológa a  vyšetrenie na štítnu žľazu u endokrinológa. Má na to napriek tomu nárok?

Všeobecný lekár predpisuje vyšetrenia u špecialistov na základe svojho uváženia. Bez objektívneho dôvodu však takéto vyšetrenia predpísať nemôže a ak na nich pacient trvá, musí si ich uhradiť sám.

Na aké preplatky máme nárok u zubára, platí to u každého? Zubári si väčšinou účtujú za všetky úkony.

Príspevky na doplatky u zubára sú súčasťou Peňaženky zdravia. Dajú sa uplatniť na výkony s doplatkom pacienta ako napríklad plomby a dentálna hygiena, ktoré vykonal zmluvný stomatológ. Nárok na príspevok 120 eur majú členovia peňaženky, pre deti ponúka VšZP aj príspevok na strojček na zuby až do výšky 450 eur.

Má pacient nárok na preventívne vyšetrenie na obezitu? Musí mať odporúčanie od všeobecného lekára?

Nadváhu a obezitu vie pri preventívnej prehliadke odhaliť všeobecný lekár. Deti absolvujú u všeobecného lekára pre deti a dorast 9 prehliadok do 1 roku života, z toho najmenej 3 prehliadky v prvých troch mesiacoch, 1 prehliadku vo veku 18 mesiacov a medzi 3. a 15. rokom veku 1 preventívnu prehliadku raz za 2 roky. Dospelí majú na preventívnu prehliadku nárok raz za dva roky. V prípade potreby lekár poistenca odporučí na ďalšie vyšetrenia k špecialistom.

Zmenilo sa niečo pri preplácaní kúpeľných pobytov?

Pri benefitoch v kúpeľoch ostali podmienky nezmenené.

Môžete požiadať o príspevok na okuliarový rám, dioptrické sklá alebo šošovky.

Kedy je možné dostať príspevok na okuliare a okuliarové rámy?

Príspevok sa vzťahuje na doplatky za okuliarové rámy a sklá čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia, ktoré poistencovi predpíše zmluvný oftalmológ – príspevok na rám a okuliarové šošovky pri výške dioptrie nad +4/-4 pre deti do dovŕšenia 18 rokov, príspevok na okuliarové šošovky pre dospelých pri výške dioptrie nad +6/-8.

Majú seniori nejaké benefity vo VšZP? Najviac seniorov je poistených práve vo VŠZP.

Aj seniori môžu čerpať príspevky z Peňaženky zdravia. Môžu požiadať o príspevok na zuby, CRP vyšetrenie či rôzne nepovinné očkovania, napríklad proti kliešťovej encefalitíde. Priamo u lekára špeciálne seniorom VšZP hradí napríklad aj Montrealský skríning kognitívnych funkcií (MoCA), ktorý bol navrhnutý ako rýchly nástroj na zachytenie miernej kognitívnej poruchy. VšZP má pre svojich poistencov okrem iného aj 40% zľavu na online tréning mozgu a pamäte Mentem.

Ďalšie otázky k tejto téme môžete poslať na adresu redakcie: vivasenior@vivasenior.sk

 

Foto: pixabay.com