Výstava mladého sochára v Trnave

Pozývame Vás na výstavu Františka Bohunického – deforma.

miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava.
vernisáž: 29. marca 2018 (štvrtok) o 18.00 h
hudobný hosť: Katarína Suchoňová (spev) a Andrej Urminský (gitara)
kurátor: Filip Krutek

trvanie výstavy: 29. marca – 26. apríla 2018
„Deforma je v poradí druhou samostatnou výstavou mladého bratislavského sochára Františka Bohunického. Jeho tvorba sa pohybuje od figurálnych objektov v bronze, geometrických konfigurácií a interaktívnych objektov.
Pre priestor synagógy autor pripravil niekoľko nových diel (bronzové objekty a silikónové busty). Vyjadril v nich ako rodič záujem o zmenu vnímania umeleckých podnetov pod prizmou rodičovstva, a akési hľadanie „správnych“ výchovných metód svojich detí, ako aj otázky sexu a telesnosti.
Koncepcia výstavy bude doplnená aj o diela z „kuchyne“ autora (štúdie ku konkrétnym objektom a interaktívne geometrické de – formy), ktoré reflektujú pozadie tvorivého procesu.“
zdroj: gjk.sk