Za kým ísť, keď sa ozýva bolesť?

Bolesť je forma akéhosi alarmu, ktorá upozorňuje naše telo na to, že niečo nie je v poriadku. 

Treba si všímať, či je pravidelná alebo nepravidelná, ako dlho je prítomná, či sú to dni, týždne, mesiace alebo roky, aká je intenzívna a na základe toho zvážiť, či treba vyhľadať špecialistu. Len ten dokáže presne určiť, o aký problém sa jedná.

Veľa ľudí si tieto signály nevšíma, prípadne považuje ich za zbytočné. Nakoniec, niet sa čomu čudovať. Občasnú bolesť alebo pichnutie v bedre človek ľahko prehliadne, prípadne pretrpí, no už zabúda na to, že bedrový kĺb sa časom nadmerne poškodzuje.

Nehovoriac o tom, že daná bolesť dokonca vôbec nemusí súvisieť s bedrovým kĺbom, ale je prenesená a pochádza z oveľa vzdialenejšieho miesta tela, napríklad chrbtice. Ak sa teda začneme o to zaujímať a rozhodujeme sa za kým ísť.

U koho teda hľadať v takomto prípade pomoc?

Štandardné vyhľadanie pomoci vedie najskôr cez všeobecného lekára, ktorý následne ľudí pošle za lekárom špecialistom.

Ak hovoríme o problémoch pohybového aparátu, v tomto prípade hovoríme o ortopédovi, ktorý by mal diferenciálnou diagnostikou určiť charakter problému, resp. presnú diagnózu, podloženú napríklad röntgenovým vyšetrením, MR vyšetrením alebo iným.

V praxi sa však, ako fyzioterapeut, často stretávam s tým, že nie je potvrdené napríklad štrukturálne poškodenie bolestivej časti. Vtedy sa môže jednať napríklad o funkčné poškodenie pohybového systému, alebo o tzv. prenesené formy bolestí, ktoré už presnejšie určí buď rehabilitačný lekár alebo fyzioterapeut a priamo pokračuje aj v liečebnom procese.

Kto je fyzioterapeut a na čo fyzioterapia slúži?

Fyzioterapia je pomocný lekársky odbor a jedna z oblastí rehabilitácie, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou a v neposlednom rade prevenciou porúch pohybového systému človeka, s cieľom prinavrátiť stratené schopnosti alebo funkcie ľudského organizmu ako celku.

Na tento účel využíva fyzioterapeut špeciálne manuálne postupy, techniky, metodiky ako aj fyzikálnu terapiu (elektroliečba, magnetoterapia, fototerapia a iné.) Rovnako ako v medicíne, tak aj vo fyzioterapii existuje mnoho úzkych špecializácií, na ktoré sa fyzioterapeut môže zamerať.

Táto špecifikácia sa pohybuje od geriatrickej starostlivosti, cez rôzne špecializované neurologické zariadenia a pracoviská, až po športovú fyzioterapiu v konkrétnych typoch športu.

Rozsah tohto odboru je veľmi bohatý, a napríklad v krajinách západnej Európy už dnes nájdeme v repertoári aj priesečníkové profesie. Príkladom je ergoterapeut, ktorého hlavnou náplňou je práve zachovanie a využívanie schopností pacientov v rámci bežného dňa.

Aké právomoci má fyzioterapeut?

Právomoci fyzioterapeutov sa neustále rozvíjajú. Podľa zmeny s účinnosťou od 1. Júna 2018 vstúpila do platnosti zmena vo vyhláške č. 151 / 2018 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, kde jednou z právomocí fyzioterapeuta je aj kineziologické vyšetrenie neuromuskulárneho, kardiovaskulárneho a respiračného systému, ako aj zhodnotenie stavu osoby a určovanie fyzioterapeutických postupov v závislosti od zistených potrieb.

Ako pomáha fyzioterapia a dá sa predísť operácii?

Fyzioterapia nepomáha len pri liečení neuromuskulárnych, ale ale aj mnohých kardiovaskulárnych, respiračných a iných ochoreniach, ako aj ich prevencií.

Najmä pri vyššie spomínaných neuromuskulárnych problémoch zvyknú ľudia vyhľadať pomoc fyzioterapeuta, keďže sa v posledných rokoch tento odbor dostáva aj mediálne viac do popredia a čoraz viac sa ukazujú výhody neinvazívnej terapie, ako aj včasnej prevencii riešenia týchto zdravotných problémov.

Je to zároveň jedna z najsilnejších stránok fyzioterapie – mnohým problémom sa dá včasne predchádzať, pokiaľ sa spraví správne kineziologické vyšetrenie, ktoré môže poukázať na oslabené časti tela, prípadne časti, ktoré majú rýchlejšiu alebo väčšiu tendenciu na predčasné poškodenie.

Takto sa dá prakticky hneď začať napríklad s kompenzačnými prvkami terapie, ktoré si ľudia vedia urobiť aj doma a zmenší sa tak pravdepodobnosť operácie, ktorá by bola dokonca nevyhnutná.

Všeobecne však platí, že práve operácia by mala byť poslednou možnosťou riešenia problému. Určite by bolo naivné a aj veľmi odvážne tvrdiť, že fyzioterapiou sa dá vyriešiť každý zdravotný problém.

Ani fyzioterapia nepozná odpoveď na všetko a jej možnosti sú takisto veľakrát limitované, ako je tomu v akomkoľvek inom medicínskom odbore. Vieme však dnes so stopercentnou pravdepodobnosťou povedať, že vie minimálne zlepšiť zdravie a kvalitu života v mnohých prípadoch, kedy by štandardná medikamentózna liečba nemala najmenšiu šancu uspieť.

Pri istých poruchách je dokonca schopná úplne zvrátiť priebeh ochorení.

Zdroj foto: pixabay.com