Chýba nám Bratislava

Bratislava Tourist Board posiela pozdrav z Bratislavy. Pripravila krátke video pripomínajúce hodnoty, ktoré nám v tomto čase pandémie chýbajú. Ide o odkaz na zrušené kultúrne podujatia, nemožnosť sa stretávať s blízkymi i na chýbajúce emócie spojené s umením a návštevnou nášho hlavného mesta.

Tieto zábery na jednej strane odzrkadľujú aktuálnu situáciu, na strane druhej ide o inšpiráciu a naladenie sa na nové príbehy v Bratislave, do ktorej, veríme, že sa postupne vráti melódia ruchu mesta.

Užite si impozantné pohľady na Bratislavu v sprievode umeleckého zoskupenia Sinfonietta Bratislava, ktoré hrá melódie skladby Musica Slovaca od hudobného skladateľa Iľju Zeljenku. Pripomeňme si miesta, ktoré inak žijú ruchom, no teraz sú prázdne.

Bratislava chce zostať v podvedomí ľudí, vzbudiť nadšenie a osloviť potenciálnych návštevníkov pre ďalšie sezóny.

Chce pomôcť kultúre i umeleckej obci, ktorá čaká, kedy bude môcť opäť vystúpiť pred domácim i zahraničným publikom a potešiť ľudí, pre ktorých pripraví opäť pestrú ponuku koncertov, výstav a iných podujatí.