Píšete nám, lebo vás trápi situácia na Ukrajine.

„Všetci potrebujeme žiť v mieri. Ideálne, aby mocenský konflikt skončil, čím skôr, to je moje prianie.“ Napísala nám Evka Soldánová z občianskeho združenia Seniori v pohybe o.z..

„Snažím sa písať vždy v pozitívnom duchu, pretože viem, že všetci získavame nespočetne veľa správ z médií, ktoré sú prevažne v negatívnom duchu.

Skúsme sa stíšiť bez ohľadu na príslušnosť k náboženstvu.

Venujme spolu tri minúty ticha pre našich susedov na Ukrajine.

1. Mier aby zvíťazil nad mocou.
2. Láska nad egoizmom.
3. Porozumenie nad povrchnosťou.“

napísala nám Eva Soldánová.

Ďalej sa vo svojom liste zamýšľa nad asertivitou:

Zamyslenie
Čo je asertivita?

Určite ste už počuli o asertivite, schopnosti komunikovať spôsobom, ktorým chránite samých seba. Zhodou okolností, tému asertivity som si vybrala ako maturitnú otázku – v predmete občianska náuka. Napriek tomu, si veľa nepamätám a tento týždeň som sa so záujmu prihlásila na online webinár na túto tému. Základom na pochopenie pri asertívnej komunikácii je to, že sa „potrebujem postarať o seba samého.“ Aj keď to vyznie egoisticky, v komunikácii s druhými ľuďmi by sme sa mali snažiť v prvom rade brať ohľad na seba a na naše pocity. Úprimne povedané, byť asertívny nie je jednoduché. Predstavím Vám techniku 4P pre JA jazyk.

POROZUMENIE – čo vidím a vnímam
POCITY – aké mám z toho pocity
POTREBY – čo potrebujem
PROSBA – čo sa má stať, zmeniť
Techniku asertivity je výborné použiť v rôznych situáciách /konflikty, hádky, neželaný sarkazmus…/

Napíšem Vám príklad.

Vaša kamarátka mala prísť na Vašu narodeninovú oslavu, ona nielenže meškala hodinu na oslavu ale ani nepriniesla narodeninovú tortu podľa dohody.

Ako by ste zareagovali vy?

Pekne po poriadku.

Podľa 4P techniky pre JA jazyk môžete zareagovať napríklad.
1. Vidím, že meškáš hodinu.
2. Úprimne sa cítim zle pretože som nevedela, či vôbec prídeš…
3. Potrebujem vysvetlenie, čo sa stalo?
4. Potrebovala by som si dať niečo sladké, prosím ťa choď mi kúpiť niečo do cukrárne.

Asertivita v komunikácii vie veľmi pomôcť a určite každému odporúčam skúsiť aplikovať na sebe napríklad techniku 4P. Chce to tréning v praxi.