Čo robiť pri nepredvídaných situáciách

V živote sa stávajú situácie, ktoré prichádzajú niekedy nečakane a bez ohlásenia. Sú to chvíle, keď choroba, úraz alebo smrť nás môžu prekvapiť a potrebujeme pomoc. Morálnu, ale aj odbornú.

Ak chceme odbornú pomoc je vhodné obrátiť sa na odborníkov, lebo to, čo nás postihlo nám často vytvára aj zvýšené finančné výdaje.

Čo radí odborník?
Pre klientov vo veku od 55 až 66 rokov existuje program, ktorý poskytuje finančnú podporu seniorom ak sa stane úraz a finančnú podporu pozostalým v prípade smrti poisteného.

Pre tieto situácie je vhodný napríklad program Senior, čo je kapitálové životné poistenie a poskytuje poistnú ochranu seniorom až do ich 95 roku veku. Súčasťou tejto ponuky je služba Asistent, ktorá v prípade neočakávanej situácie, napríklad choroby alebo úrazu si vyžaduje hospitalizáciu v nemocnici a následne po nej prepravu na kontrolné vyšetrenie alebo rehabilitáciu. Rovnako je možné v rámci tohto poistenia využiť službu – návšteva praktického lekára v domácnosti poisteného v prípade zhoršenia jeho zdravotného stavu po predchádzajúcej hospitalizácii, asistenciu v domácnosti po hospitalizácii, pomoc pri stravovaní, zabezpečenie rehabilitačných služieb po hospitalizácii, pomoc s osobnou hygienou a poskytnutie ďalších informačných služieb 24 hodín denne.

Ďalšou možnosťou zabezpečenia seniorov je investičné poistenie Môj život, určené seniorom vo veku 55 až 70 rokov s podobnou ponukou ako vyššie uvedený program Senior.

Konzultáciu v prípade záujmu bezplatne poskytne finančná konzultantka:

Ing. Andrea Jurkáčková 0905 137 447