Vyžrebované! Vyhrajte dobroty z DOBROTY

aktualizácia 12.4.2022:

Vyžrebovali sme 6 výhercov, ktorí získavajú dobroty od spoločnost DOBROTA:

Zuzana H., Petrovice
Nikolas B., Svedernik
Kristina P., Brodno
Andrea J., Bratislava
Ľuboslava G., Trenčín
Peter K., Jabloňové

Gratulujeme!


So spoločnosťou Dobrota sme pre vás pripravili Veľkonočnú súťaž.

Súťažné otázky:
1. Koľko pekární má spoločnosť Dobrota na Slovensku?
2. V koľkých mestách sú novootvorené predajne s novým konceptom DOBROTA – pekárne a kaviarne?

Odpovede posielajte do 11. apríla na : vivasenior@vivasenior.sk s kontaktnými údajmi.
Piatich výhercov odmení spoločnosť DOBROTA dobrotami.

Odpovede nájdete v našom článku Dobroty z Dobroty alebo na webovej stránke spoločnosti DOBROTA.