Aj Billa vymedzila čas pre seniorov

Viaceré obchodné reťazce vyhradili čas, kedy by mali u nich nakupovať hlavne seniori. Mladí ľudia by mali prísť inokedy, aby ich nenakazili.

BILLA pokračuje so zavedením viacerých opatrení v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom. V rámci úpravy otváracích hodín myslí najmä na najzraniteľnejšiu časť populácie, našich seniorov.

Z toho dôvodu odporúča na svojich predajniach aj hodiny, ktoré môžu využiť seniori na svoj bezpečný nákup.

Po konzultácii s odborníkmi boli za týmto účelom vyčlenené ranné hodiny od 8.00 do 9.00 hod.

BILLA myslí aj na najzraniteľnejšiu časť populácie a to seniorov, ktorí sú z hľadiska následkov nákazy najviac ohrození. Z toho dôvodu na všetkých 150-tich predajniach odporúča využívať nákupné hodiny určené práve pre nich.

„Po konzultácii s predstaviteľmi Jednoty dôchodcov na Slovensku sme dospeli k záveru, že najvhodnejšími hodinami budú práve tie ranné, v čase od 8.00 do 9.00 hod. Preto prosíme všetkých ostatných zákazníkov, aby si na svoj nákup vyberali iné časy, a dbali aj na zdravie našich starších občanov. Aj týmto spôsobom sa snažíme chrániť tých najzraniteľnejších spomedzi nás,“ vysvetľuje Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa spoločnosti BILLA.

Zástupcovia seniorov tento krok vnímajú veľmi pozitívne. „Veľmi vítame tento druh ohľaduplnosti voči starším občanom, ktorí sa s touto situáciou vysporiadavajú o niečo ťažšie. Po internej konzultácii sme dospeli k záveru, že práve ranné hodiny sú optimálne,“ ďakuje Ján Lipiansky, predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku.

Celoslovenské opatrenia v boji proti šíriacemu sa vírusu vytvárajú enormný tlak na viaceré sektory. Viditeľné je to aj v oblasti potravinárstva a zabezpečovania potravín pre obyvateľstvo. Nápor zákazníkov v obchodoch zatiaľ neustupuje.

V tomto období je prvoradým cieľom spoločnosti BILLA, ako jedného z kľúčových hráčov na trhu, zabezpečiť dostatok potravín pre všetkých svojich zákazníkov a zároveň dbať o ich bezpečnosť, ako aj zdravie svojich zamestnancov.

„K celej situácii pristupujeme zodpovedne a naši zamestnanci robia maximum, aby aj v týchto náročných časoch zákazníci v našich predajniach nakúpili všetko, čo potrebujú. Vyzývame aj našich zákazníkov, aby boli zodpovední a ohľaduplní k sebe, k svojmu okoliu a v neposlednom rade k našim zamestnancom a používali ochranné prostriedky, ako sú rúška a ochranné rukavice pri kontakte s nebalenými potraviny, vystríhali sa kašlaniu a kýchaniu hlavne v týchto oddeleniach,“ hovorí Kvetoslava Kirchnerová.

„Vláda SR doteraz nevydala povinnosť nosenia ochranných prostriedkov pri vstupe do predajne potravín, preto na to našich zákazníkov dôrazne upozorňujeme a pri vchode do každej jednej z našich 150 predajní sme umiestnili oznamy. Na našich predajniach sme prijali preventívne opatrenia, aby sme zabránili šíreniu vírusov, pravidelne a vo zvýšenej miere dezinfikujeme nákupné vozíky a košíky, pokladničné pásy, predeľovače. Rovnako tiež pravidelne dezinfikujeme priestory v zázemí predajní, priestory centrály a skladov. Do odvolania sme zrušili ochutnávky na všetkých našich predajniach z preventívnych dôvodov,“ dopĺňa Kvetoslava Kirchnerová.

Foto: pixabay.com