Budeme od februára platiť poplatky u lekárov ?

Inflačná kríza postavila lekárov pred ťažké rozhodnutie. Buď svoje ambulancie zatvoria, alebo budú musieť vysoké ceny energií kompenzovať inak. Lekári chcú zvýšené ceny energií a celkové prevádzkové náklady pokryť doplatkami od pacientov.

Šéf Asociácie súkromných lekárov MUDr. Marián Šóth sa vyjadril , že

ide o absolútne nevyhnutný krok, ak štát nezvýši platby pre ambulantných poskytovateľov. Nakoľko v zdravotníckych zariadeniach štát zvýšil zálohové platby za nájom,energiu a priestory, niekde z tisíc eur na 4-tisíc, sú tieto platby už neúnosné na to, aby ich poskytovateľ zo súčasných platieb dokázal vykryť. A nakoľko problém vyústil do stavu, že ak chceme, aby bola zachovaná zdravotná ambulantná staroslivosť pacientov, lekári sú nútení zaviesť poplatky. Výška poplatku je navrhnutá pri trvaní vyšetrenia do 20 minút desať eur a pri trvaní vyšetrenia nad 20 minút vo výške 20 eur.

O vyjadrenie sme požiadali aj Ministerstvo zdravotníctva.

Mgr. Petra Lániková, hovorkyňa, Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva aktuálne nepripravuje zmeny v oblasti poplatkov (ani žiadne zmeny neboli schválené)  pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Tému dofinancovania ambulantného sektora rieši ministerstvo  komplexne.

Ministerstvo zdravotníctva rokuje o dofinancovaní ambulantného sektora so zástupcami tohto sektora, poisťovňami a rezortom financií. Ambíciou rezortu je vyriešiť spôsob pridelenia kompenzácií ambulanciám na vykrytie ich vysokých nákladov súvisiacich s energetickou krízou do konca januára tak, aby nedochádzalo k vypovedaniu zmlúv ambulancií s poisťovňami, resp. k zatváraniu ambulancií z tohto dôvodu. Ministerstvo má vo svojej kapitole vyčlenených 80 mil. eur určených na pokrytie zvýšených nákladov súvisiacich s energetickou krízou, tak pre ambulantný sektor, ako aj pre ústavnú zdravotnú starostlivosť. Ministerstvo zdravotníctva bude samozrejme hľadať aj ďalšie možné zdroje.

Cenníky eviduje príslušný samosprávny kraj – v zmysle povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa §578/2004 Z. z. je poskytovateľ povinný dodržiavať cenník všetkých zdravotných výkonov, ktorý musí bezodkladne a preukázateľne zaslať vrátane každej jeho zmeny samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia. 

Ak má pacient podozrenie na neoprávnený výber poplatku, môže sa so svojou žiadosťou o prešetrenie obrátiť na samosprávny kraj príslušný podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.


Zdroj foto: clipart-library.com