Centrum Memory funguje aj počas pandémie

Cítite sa osamotený, máte depresie, nemôžete spávať, vaša pamäť sa zhoršila? Centrum Memory poskytuje svoje služby aj počas obmedzení. Stačí zavolať.

Centrum Memory poskytuje od roku 2002 služby seniorom s poruchami pamäti a ich rodinám, aj seniorom, ktorí si chcú udržať dobrú pamäť a dobre kognitívne zdravie.

Na svojej stránke www.centrummemory.sk uverejnilo aktuálne informácie o službách a spôsobe ich poskytovania.

Počas pandémie je k dispozícii on-line poradenstvo pacientom a ich rodinám. Telefonicky funguje psychiatrická ambulancia, psychologická ambulancia a ambulancia liečebného pedagóga.

Taktiež pravidelne uskutočňuje skupinové on-line vzdelávanie domácich opatrovateľov, vždy prvú stredu v mesiaci. Bližšie info tu.

Ak má niekto záujem o kúpu pracovných zošitov na trénovanie pamäti, Centrum Memory ich posiela na dobierku poštou alebo z Bratislavy si ich prichádzajú záujemcovia kúpiť osobne po dohode cez telefón.

Informácie zo stránky www.centrummemory.sk:

Vážení pacienti, záujemcovia o naše služby

V nadväznosti na vývoj pandémie Covid – 19 a s tým spojené opatrenia vlády, ktoré mimo iného obmedzujú pohyb obyvateľstva, upravuje Centrum MEMORY svoje služby a pracuje v nasledovnom režime od 1.4.2020 až do odvolania nasledovne:

AMBULANCIE ŠPECIALISTOV:

 

Psychiatrická ambulancia :

MUDr. Iliana Királyová ordinuje telefonicky. Objednaní pacienti sú priebežne informovaní, že im pani doktorka bude volať v deň plánovanej návštevy, vyšetrí ich cez telefón a predpíše chýbajúce lieky formou e-receptu. Pacienti budú následne objednaní na ďalšiu kontrolu.

Telefonický kontakt : 0911 946 051 (sestra) v ordinačných hodinách.

 

Ambulancia klinického psychológa :

Mgr. Sabine Gergely poskytuje poradenstvo a základné vyšetrenie cez telefón. V ordinačných hodinách.

Telefonický kontakt : 0903 756 533

 

Ambulancia liečebného pedagóga :

PaedDr. Mária Čunderlíková poskytuje poradenstvo a základné vyšetrenie telefonicky 0905 499 033

Mgr. Hana Zigmundová poskytuje poradenstvo a základné vyšetrenie telefonicky 0911 948 315

V ordinačných hodinách.

 

Denné špecializované centrum :

Úrad verejného zdravotníctva SR opatrením pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2775/2020 z 24.03.2020, dočasne pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby v termíne od 25.03.2020 do odvolania.

Telefonický kontakt: 0911 042 996; 0911 503 436

Poradenstvo a konzultácie pre pacienta a rodinu s príbuzným s demenciou telefonicky, objednanie sa cez formulár na stránke www.centrummemory.sk

Zvonček na dverách : zazvoňte prosím viac krát a vyčkajte príchod zamestnanca (čo môže trvať dlhší čas, nakoľko je na 1.poschodí),prípadne volajte na číslo 02/ 62 41 41 43.

Ďakujeme za súčinnosť.

 

Foto: pixabay.com