Drevený šindeľ ako darček

Akademický sochár Viliam Loviška nás pozval na nezvyčajnú výstavu šindľov. Ocitli sme sa v malom a milom priestore galérie Moodra, kde vystavuje 120 umelcov svoje umenie práve na drevených šindľoch.

Stretávame sa na námestí v Modre pri Bratislave v malej galérii Moodra, kde sa aktuálne koná výstava s názvom Na šindli sa dobrých ľudí veľa zmestí.

Idea výstavy vznikla v hlave akademického sochára Viliama Lovišku, autora jediného a prvého Slovenského orloja v obci Stará Bystrica na Kysuciach.

Priznal sa nám, že chcel k životnému jubileu manželke venovať unikátny darček, a tak vznikol nápad darovať jej drevený šindeľ.

A ako vznikla z nápadu výstava?

Prvých päťdesiat kusov umeleckých diel vytvorených maľbou, rezbou, kresbou a inými výtvarnými technikami venovali kolegovia – umelci ako dar a tvorí základ súčasnej zbierky Galérie na šindli. Bolo totiž zvykom, že výtvarníci si k výročiam darovávali kolekciu diel napríklad vo forme grafických albumov. Ja som sa snažil tento zvyk oživiť alebo dnešným jazykom “upgreadnuť”, teda vylepšiť a aktualizovať. V danom roku bola zbierka aj prvýkrát vystavená v Starej Bystrici. Je dôležité povedať, že od začiatku pri zakladaní tejto zbierky okrem mňa stáli a dodnes aktívne pôsobia dcéra, MgA. Lea Lovišková a riaditeľ Galérie na šindli PhDr. Ľudo Petránsky, ml.

Moodra galeria v Modre. Foto: facebook galérie

Slovenský orloj môžeme považovať za svetovú raritu. Je to prvý orloj nielen na Kysuciach, ale dokonca na celom Slovensku a je jeden z najmladších a najpresnejších orlojov na celom svete. Súčasne je našou najväčšou drevenou sochou na Slovensku. Čo má ale Slovenský orloj spoločné s výstavou v Modre?

So sochárskym dielom Slovenský orloj, ktorého spoluautorkou je moja manželka akademická sochárka Marcela Lovišková, má Galéria na šindli spoločných hneď niekoľko vecí. Orloj je opláštený dreveným šindľom. Čiže šindel je dôležitým a určujúcim tvaroslovným architektonickým prvkom diela Slovenský orloj a je aj nosičom diel Galérie na šindli. Častokrát si rád pomáham prirovnaním: Ktorý šindeľ je dôležitý na streche? No predsa každý, lebo ak chýba čo i len jeden, tečie vám do domu. A tak je to aj s ľuďmi a všeobecne i s autormi v Galérii na šindli.

Slovenský orloj v Starej Bystrici. Foto: Wikimedia

Medzi vystavovateľmi sú okrem akademických maliarov aj iní umelci, ktorí nie sú profesionálni výtvarníci.

Galériu na šindli k dnešnému dňu tvorí 150 autorsky stvárnených šindľov. V zastúpení sú profesionálni výtvarníci, ako aj neprofesionálni umelci, či osobnosti kultúrneho a spoločenského života. Sú v nej zastúpené rôzne generácie autorov, domáci, aj zahraniční. Autorov sme oslovovali priamo, alebo nám ich niekto odporučil. Dôležitým momentom celého konceptu je, že každý z oslovených autorov dostáva čistý, drevený, ručne štiepaný šindeľ a je na ňom ako ho spracuje. Vytvorený šindeľ je preto originálne a neopakovateľné dielo, tak, ako aj život jeho tvorcu. Každá výstava Galérie na šindli je preto jedinečná a iná a je vždy vytváraná ako “site-specific” inštalácia.

Každý šindeľ je ako hovoríte jedinečný a má preto určite aj svoju zaujímavú históriu.

Každý z vystavených šindľov je osobným odkazom a spája sa s ním nejaký príbeh. Napríklad máme šindle, ktoré autori zaradili do zbierky aj po piatich rokoch. Šindeľ niekam založili, alebo úplne zabudli, že ho dostali a potom ho hľadajú, aby stihli dielo dokončiť a zúčastniť sa aktuálnej výstavy. Na niektoré šindle čakáme už deväť rokov. Niektoré šindle cestovali cez pol sveta alebo ich úrady zadržali na hraniciach a vrátili ich autorovi. Niektorí autori donesú šindeľ na výstavu naozaj “v hodine dvanástej” a inštalujeme ho pár minút pred vernisážou. Každý je jedinečný, má svoju históriu a zaslúžil by si aspoň stručné vysvetlenie, ktoré sa nedá vtesnať do rozhovoru, možno do knižky. Pri každej výstave je veľký záujem o kúpu niektorého šindľa, ale ani jeden zo zbierky nie je možné, ani nebude možné kúpiť. Diela sú nepredajné, pretože ich autori dávajú do zbierky bezodplatne a my im garantujeme, že toto ich dielo nebude predajné a zostane v zbierke. Záujemca si môže autora vyhľadať a ten mu môže predať iné dielo. Občas je naozaj tragikomické, ako to niektorí naši návštevníci a záujemcovia ťažko znášajú a nevedia pochopiť.

Na výstave vystavuje šindeľ aj amatérska výtvarníčka Viera Pischová. Na snímke s Viliamom Loviškom.
Výstavu v galérii Moodra sme navštívili spolu s členkami klubu Soroptimistiek z Bratislavy. Sprevádzal nás autor výstavy, akademický sochár Viliam Loviška.

Je sympatické, že spolu s profesionálnymi výtvarníkmi vystavujú svoje šindle aj amatérski výtvarníci. Ako ste ich oslovovali?

Kritériom pri oslovení autora je osobnosť, dielo či životný príbeh osloveného autora. Máme samozrejme internú štruktúrovanú evidenciu, kde zaznamenávame, či sa jedná o profesionálneho výtvarníka v konkrétnom médiu, amatérskeho výtvarníka, insitného maliara, domáceho či zahraničného autora, alebo autora, ktorý pôsobí v úplne v inej umeleckej profesii, či nie umeleckej profesii. Aj to je súčasť konceptu.

Bude možné vidieť túto zaujímavú výstavu aj v ďalších mestách Slovenska?

V roku 2020 máme v pláne vystaviť Galériu na šindli v Múzeu v Brezne a v kaštieli v Hlohovci. Medzitým stále rozdávame a zbierame nové šindle a chystáme sa na ďalšie výstavy, na každej z nich bude určite niečo nové.

Dokedy môžu záujemcovia výstavu v Moodra gallery v Modre navštíviť?

Aktuálnu výstavu Na šindli sa dobrých ľudí veľa zmestí v Galérii Moodra na námestí v Modre je možné navštíviť do konca januára 2020. Galéria je otvorená denne okrem soboty a nedele od 9,00 –do 16,30.