Deviaty ročník projektu a súťaže Senior Friendly

V poradí už deviaty ročník projektu a súťaže Senior Friendly pripravili jeho hlavní organizátori, Klub Luna Senior Friendly a Občianske združenie Bagar.

Hlavným cieľom projektu je upriamiť pozornosť na problematiku starnutia populácie, podporiť myšlienky aktívneho starnutia a medzigeneračnej spolupráce a oceniť tých, ktorí prispievajú k zmene prístupu k seniorom. Jeho kľúčovou aktivitou je súťaž o ocenenie Senior Friendly. Do súťaže sa možno zapojiť v štyroch kategóriách – veľké firmy, stredné a malé spoločnosti, samosprávy a napokon médiá, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, občianske organizácie.

Cena Eduarda Kukana

Tretí rok je Cena Eduarda Kukana určená pre inšpiratívne seniorské osobnosti. Uznávaný politik a diplomat bol veľkým priateľom projektu Senior Friendly a zapájal sa do jeho diania, jeho život je pozoruhodným symbolom aktivity aj vo vyššom veku.

Prihlasovať do súťaže v uvedených štyroch kategóriách sa možno od 1. júna jednoduchým elektronickým formulárom na stránke www.seniorfriendly.sk. Uzávierka prihlášok do súťaže bude 30. septembra 2023.

Program projektu a súťaže

Projekt vyvrcholí 19.októbra 2024 konferenciou Aktívne starnutie a medzigeneračná spolupráca a slávnostným večerom spojeným s medzigeneračným kultúrnym programom a odovzdávaním ocenení v uvedených štyroch kategóriách súťaže. Vyhlásení budú aj víťazi fotografickej súťaže KRÁSNE SPOLU.

V sobotu 20.10. sa v Zichyho paláci v Bratislave uskutoční Senior Friendly 50+. Tento deň bude patriť prezentácii produktov a služieb pre seniorov, workshopom, prednáškam a besedám na témy zdravia, zdravej výživy a životného štýlu a rôznym aktivitám pre seniorov, kreslu pre hosťa s inšpiratívnou seniorskou osobnosťou a tiež medzigeneračnému dialógu za účasti známych predstaviteľov spoločenského života, kultúry a médií. Každoročne sa podujatia zúčastňuje 400 – 500 návštevníkov, prevažne seniorov. Podujatie je určené aj pre mladšie generácie.

Súčasťou projektu je tiež súťaž a výstava fotografií s viacgeneračnou tématikou Krásne spolu. Letnou časťou projektu Senior Friendly bude 4. ročník medzigeneračného projektu Spolu a Naplno v dňoch 20. – 21. júla pri príležitosti Svetového dňa starých rodičov a seniorov. Po celý víkend bude Medická záhrada v Bratislave a tamojšia Letná čitáreň plná medzigeneračných aktivít pre starých rodičov, rodičov i deti – možnosťami zacvičiť si, preveriť svoje zdravie a kondíciu, zapojiť sa do tvorivých dielní, besied, prednášok a workshopov na rozličné témy.

Do oboch častí tohto dlhodobého, komplexného a mnohostranného projektu a jeho aktivít sa každoročne zapája takmer tisíc priamych účastníkov rôznych generácií, najviac z nich je prirodzene seniorov. Ešte väčší okruh širokej verejnosti zasahujú početné komunikačné aktivity prostredníctvom klasických aj digitálnych médií a sociálnych sietí.