Dôležité telefónne čísla

Z Magistrátu Bratislavy Oddelenia kvality života, Sekcie sociálnych vecí sme do redakcie dostali kontakt na celonárodnú linku pre Seniorov (0800 172 500), ktorú spravuje Fórum pre pomoc starším a tiež odkaz na ich web stránku kde sa dozviete viac informácií o tom, ako fungujú, čo robia pre seniorov – www.forumseniorov.sk

V prípade psychickej podpory, je možné volať aj z iných miest na bratislavskú Seniorlinku 0800 242 000 aj na linku spomenutú vyššie.

Ak máte potrebu hovoriť s odborníkom na psychologickú pomoc, porozprávať , spýtať na problémy, je možné zavolať na Linku dôvery Nezábudka 0800 800 566, kde pracujú skutoční odborníci na vážne životné krízy.

V prípade násilia v rodine je tiež možné kontaktovať linku organizácie „Áno pre život“ na čísle 0800 120 024.

Kvôli otázkam, ktoré sa týkajú celonárodného sa testovania sa obracajte na svoje mestské časti, Miestny úrad v mieste bydliska.