Konkrétne leto / Súčasné európske geometrické tendencie

Spoznajte konkrétne a geometrické umenie. V šiestich bratislavských galériách sa predstavia renomovaní autori z celej Európy. Vernisáž vo štvrtok 28. júna.

Medzinárodá prehliadka konkrétneho a geometrického umenia. V šiestich bratislavských galériách sa predstavia renomovaní autori.

Otvorenie podujatia je naplánované na 28.6. popoludní na všetkých miestach konania, každú hodinu v inej galérii:

15.00 – Galéria Poľského inštitútu
16.00 – GMB
17.00 – Rakúske kultúrne fórum
18.00 – Galéria Francúzskeho inštitútu (Fabrice Ainaut)
19.00 – Galéria Z
20.00 – Galéria Umelka (F – Joanick Becourt, Milija Belic, Bogumila Strojna, Roland Orepük)

Výstavy:

Barbara Höller / Tendencie
– Rakúske kultúrne fórum
Fabrice Ainaut
– Francúzsky inšitút
Anna Szprynger
– Galéria Poľského inštitútu

Hlavným zámerom organizátorov podujatia je predstaviť čo najširšiu škálu možností konkrétneho a geometrického umenia.

Geometrická abstrakcia predstavuje jeden princíp a nevyčerpateľné množstvo výtvarných možností. Za uplynulé storočie prešla zaujímavým vývojom, mnohými autorskými vkladmi, jedinečnými mutáciami, rôznymi syntézami a protikladnými silami, formálnymi i filozofickými ozvenami.

Mnohí autori ju vývojovo posúvajú a obohacujú o nové dimenzie aj v súčasnosti. Tento segment výtvarnej tvorby má bohatú tradíciu nielen na Slovensku či v Čechách, už v roku 1967 bol založený spoločný česko-slovenský Klub konkretistov, má bohaté tradície v Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Francúzsku, Holandsku, Švajčiarsku, Taliansku ako aj v mnohých iných krajinách.

Táto výstava bude prehliadkou širokého generačného zastúpenia, od renomovaných tvorcov až po príslušníkov najmladšej generácie. V rámci medzinárodnej spolupráce sa vytvára príležitosť k bližšiemu spoznávaniu iných kultúr prostredníctvom tak univerzálneho média, akým je výtvarné umenie.

Ústredná časť výstavy s autormi zo SK, CZ, A, PL, H, F, D bude umiestnená v Bratislave v Galérii Umelka, ďaľšie výstavy sú naplánované v Galérii Z, v Galérii Francúzskeho inštitútu, v Galérii Poľského inštitútu, v Galérii Rakúskeho kultúrneho fóra a v Galérii mesta Bratislavy.

Partnermi a spoluorganizátormi podujatia budú Fond na podporu umenia, MČ Bratislava – Staré Mesto, Mesto Bratislava, Slovenská výtvarná únia, zúčastnené galérie a zahraničné kultúrne inštitúty ako Poľský Inštitút, Francúzsky inštitút, Kultúrny inštitút Maďarska, Rakúske kultúrne fórum, ako aj niektoré veľvyslanectvá či partnerské inštitúcie a organizácie zo zahraničia.

Organizátorom a spolukurátorom podujatia je Viktor Hulík.

Výstavy budú umiestnené v Bratislave v Galérii Z, v Galérii Umelka, v Galérii Francúzskeho inštitútu, v Galérii Poľského inštitútu, v Galérii Rakúskeho kultúrneho fóra a v Galérii mesta Bratislavy.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia