List od predsedu Jednoty dôchodcov Slovenska

Uverejňujeme list od predsedu Jednoty dôchodcov Slovenska Jána Lipianskeho, v ktorom sa obracia na vás – seniorov s prosbou o disciplínu a varuje pred hromadným cestovaním a stretávaním sa počas Veľkonočných sviatkov.

Milé kolegyne, milí kolegovia,

Predseda JDS Ing. Ján Lipiansky, PhD

v týchto ťažkých časoch sa obraciam na Vás, aby ste zvýšenou osvetou medzi našimi členmi zabojovali o to, aby sa seniori vyhli cestovaniu vlakmi pred a po Veľkonočných sviatkoch.

Ide nám dôchodcom o zdravie a žiaľ niekedy aj o život. Podľa správ zo Železníc SR sme zatiaľ boli disciplinovaní, tak si to nepokazme a neroznášajme tento „ korunovaný“ vírus.

Taktiež upozornite seniorov na možnosť nákupu denne v časoch od 9,00 do 12,00 hod., podľa predbežných informácií z predchádzajúcich dvoch dní, v tejto oblasti sme nedisciplinovaní a chodíme na nákupy v poobedňajších hodinách.

Srdečne Vás pozdravujem a prajem veľa zdravia a trpezlivosti

Ing. Ján Lipiansky, PhD
Predseda JDS