Na oslavu tohto sviatku by sme nemali zabudnúť

Druhá májová nedeľa už tradične patrí Dňu Matiek, dňu kedy si pripomíname tie najdôležitejšie ženy v našom živote, bez ktorých by sme tu neboli.

Deň matiek je sviatok, ktorý je venovaný oslavám matiek a materstva, počas ktorého vyjadrujeme lásku a úctu ženám – matkám. Tento rok pripadol vo väčšine krajín sveta Deň matiek, symbolom ktorého sa stal kvet karafiátu, na nedeľu 12. mája.

História sviatku

Predchodcom Dňa matiek bola aj rímska oslava materstva, ktorá sa oslavovala prvý marcový deň. Tento deň mal názov Matronalie a bol zasvätený bohyni Juno, ochrankyni vydatých žien a budúcich rodičiek. V starovekom Grécku slávili sviatok plodnosti a matiek, spojený s uctiavením pohanskej bohyne Rhey = Kybelé, matky bohov.

Od 16. storočia štvrtá nedeľa od začiatku pôstu pripadala na kresťanský sviatok tzv. Mothering Sunday. Tento deň slúžil na návštevu svojho domovského kostola, miesta svojho pôvodu, kde žili ich rodiny a matky. Keďže mnoho chudobných ľudí slúžilo ďaleko od svojho domova, dostávali na túto cestu voľno. Po ceste ľudia zbierali kvety, ktoré priniesli do kostola alebo svojej mame. Vo Veľkej Británii a Írsku sa táto tradícia zachovala a aj naďalej v tento deň oslavujú Deň Matiek.

Prvá myšlienka pravidelných medzinárodných osláv vznikla u Američaky Anne Marie Jarvisovej, ktorá je považovaná za zakladateľku tohto dňa. Bojovala za to, aby tento deň bol oficiálne uznávaný a oslavovaný. Po prvý krát ho oslavovala v roku 1907 v kruhu svojich najbližších ako omšu za svoju matku. O rok neskôr sa už oficiálne oslavoval v kostole v Graftonu na počesť všetkým matiek. V roku 1914 tento sviatok oficiálne vyhlásil americký prezident ako národný sviatok a naprieč celou Amerikou sa vzdával hold matkám.

V krajinách sveta oslavujú rôzne

Deň matiek nemá presne určený dátum, ale vo väčšine krajín sveta sa pripomína, tak ako aj v USA, práve v druhú májovú nedeľu. Avšak napríklad v Spojenom kráľovstve sa oslavuje počas štvrtej pôstnej nedele , v Maďarsku, v Španielsku a v Portugalsku v prvú májovú nedeľu a napríklad v Poľsku 26. mája, v Rusku počas poslednej novembrovej nedele a v mnohých arabských krajinách sa Deň matiek slávi v deň jarnej rovnodennosti, 21.marca.

V Československu od roku 1923

Na územie Československa sa tento sviatok dostal v roku 1923. Pričinila sa o to Alica Masaryková, dcéra prezidenta T. G. Masaryka. Po druhej svetovej vojne bol však na našom území viac preferovaný sviatok MDŽ a Deň Matiek išiel do úzadia. Na Slovensku sa Deň matiek začal opäť verejne oslavovať až po roku 1989. Krajiny bývalého socialistického bloku si v minulosti totiž skôr pripomínali Medzinárodný deň žien – 8. marec, ktorý sa slávi dodnes, ako sviatok všetkých žien. Únia materských centier organizuje nepretržite už od roku 2004 celoslovenskú kampaň nazvanú Míľa pre mamu, ktorá je známa ako najväčšia oslava Dňa matiek na Slovensku.

Prajeme všetkým mamám, starým a prastarým mamám, nielen v tento deň veľa lásky a vrúcnych objatí od svojich blízkych.

ZdrojFoto: pixabay.com