Najväčšou hrozbou je naša ľahostajnosť. Rudolf Sikora burcuje

Výstavu EKO(KO)MIX. 50 rokov Rímskeho klubu predĺžili do konca septembra.

Výstava Rudolfa Sikoru v Galérii mesta Bratislavy je koncipovaná ako naliehavá, burcujúca výzva všetkým, komu záleží na budúcnosti našej civilizácie a planéty, ktorá sa – podľa najvýznamnejších vedeckých osobností sveta – dnes nachádza v akútnom stave ekologického ohrozenia a nie je ďaleko od sebazničujúceho kolapsu.

Je venovaná 50. výročiu založenia Rímskeho klubu – medzinárodnej organizácie, ktorá vznikla v apríli 1968 v Ríme a medzi prvými reagovala na toto nebezpečenstvo.

Rímsky klub združil významných podnikateľov, štátnikov, aktivistov a vedcov, pričom jeho hlavným zámerom sa stalo vypracovanie globálnych prognóz s cieľom pôsobiť na verejnú mienku a rozvíjať zmysluplný dialóg s politikmi sveta.

Rudolf Sikora sa už od začiatkov svojej tvorby na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia venuje otázkam ekológie (cyklus Topografie, 1969 – 1970; Z mesta von, 1970; Zem sa nesmie stať mŕtvou planétou, Rezy civilizácie, 1974; Výkričník, 1974; Habitat I.-III., 1975), neskôr problematiku ekológie spojil s kozmológiou (cyklus Noosféra, 1980 – 1981).

Aj na základe štúdia materiálov Rímskeho klubu a spomínanej publikácie, ktorá sa vtedy vo forme samizdatu (v poľskom preklade) dostala do Československa, ako jeden z prvých (aj v širšom medzinárodnom kontexte) pochopil aktuálnosť riešenia ekologických problémov, ktoré sformulovali a zdôvodnili poprední svetoví vedci.

Futurologické úvahy a ekologické varovania sa periodicky objavovali v jeho dielach a dodnes sú jedným z leitmotívov jeho tvorby.

Najväčšia hrozba pre našu civilizáciu je naša ľahostajnosť. Tá začína už vo vzťahu k nášmu bezprostrednému okoliu, obci, mestu, krajine. Keď sa tieto „ľahostajnosti“ spočítajú, vzniká ohrozenie celej planéty,“ tvrdí.

Výstava je komponovaná ako komplexné, sugestívne ideové a vizuálne gesto uspôsobené na mieru historizujúcich priestorov Pálffyho paláca. Predstaví prierez „ekologickou“ tvorbou Rudolfa Sikoru po najaktuálnejšie diela, tzv. eko-komiksy, tiež autorské komentáre, ktorými vstupuje aj do svojich starších prác a komentuje súčasný neradostný stav našej civilizácie.

Súčasťou výstavy sú niektoré „ikonické“ (pôvodné i novo interpretované) diela autora zo zbierok Galérie mesta Bratislavy, Slovenskej národnej galérie, Považskej galéria umenia v Žiline, zo súkromných zbierok, priestorové rekonštrukcie starších diel autora (Výkričník, 1974/2018) i nové diela.

Kurátorom výstavy je Katarína Bajcurová a Rudolf Sikora.

Rudolf Sikora za svoje postoje a aktivity roku 2016 získal titul Ambasádor životného prostredia, ktorí udeľujú ochranári zo Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny č. 6, Bratislava, Spoločnosti pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike (STUŽ/SR) a Slovenského ochranárskeho snemu (S-O-S).

Svojou výstavou nechce nechať nikoho ľahostajným.

Výstava je predĺžená do 30. septembra 2018.

Miesto: Galéria mesta Bratislavy, Pállfyho palác, Panská 19, Bratislava

autorka textu: Katarína Bajcurová

zdroj foto: GMB