Nové podmienky pre vstup do Chorvátska

V súlade s rozhodnutím Štábu civilnej ochrany Chorvátskej republiky umožňuje od 1. júla 2021 Chorvátsko voľný vstup osobám s digitálnym certifikátom o bezinfekčnosti proti chorobe covid-19 ( „EÚ Covid pas“), ktoré prichádzajú priamo zo štátov, resp. regiónov EU / Schengenského priestoru.

Ostatní cestujúci musia pri vstupe predložiť buď potvrdenie o:
– očkovaní prvou dávkou vakcíny Pfizer, Moderna a Gamaleya, kedy od aplikácie prvej dávky vakcíny uplynulo minimálne 22 a maximálne 42 dní, alebo
– očkovaní prvou dávkou vakcíny AstraZeneca, kedy od aplikácie prvej dávky vakcíny uplynulo minimálne 22 a maximálne 84 dní, alebo
– očkovaní oboma dávkami vakcíny proti COVID-19 používaných v členských štátoch EÚ (Pfizer, Moderna, AstaZeneca, Gamaleya, Sinopharm), ak od aplikácie druhej dávky uplynulo maximálne 210 dní, alebo
– očkovaní jednou dávkou, ak ide o vakcínu aplikovanú v jedinej dávke (Janssen, Johnson & Johnson), kedy uplynulo minimálne 14 dní a maximálne 210 dní od aplikácie tejto dávky, alebo
– prekonaní ochorenia COVID-19 a aplikácii prvej dávky vakcíny v priebehu uplynulých 6 mesiacov od začiatku ochorenia COVID-19, ak od očkovania uplynulo menej ako 210 dní, alebo
– negatívnom PCR teste na SARS-CoV-2, nie starším ako 72 hodín od okamihu testovania, alebo
– rýchlom antigénnom testu na SARS-CoV-2 zo Spoločného zoznamu rýchlych antigénnych testov vzájomne uznávaných krajinami EÚ a uverejneného Európskou komisiou, keď od okamihu testovania do príchodu na hraničný prechod neuplynulo viac ako 48 hodín, alebo
– pozitívnom PCR alebo rýchlom antigénnym testu zo Spoločného zoznamu rýchlych antigénnych testov, ktorým sa potvrdzuje, že sa dotknutá osoba uzdravila z nákazy vírusom SARS-CoV-2, vykonaného v priebehu uplynulých 180 dní a staršieho 11 dní v deň príchodu na hraničný priechod, alebo potvrdenie o prekonaní choroby COVID-19 vydané lekárom.

V prípade, že cestujúci pri príchode nebude schopný preukázať jedným z vyššie predpísaných dokumentov, je možné otestovať sa PCR alebo rýchlym antigénnym testom po príchode do Chorvátska. V prípade nemožnosti testovania trvá domácej izolácie 10 dní.

Deti mladšie ako 12 rokov, cestujúci v sprievode rodičov alebo ich zástupcov, sú oslobodené od povinnosti predložiť test, resp. podrobiť sa domácej izolácii, ak rodičia, resp. ich zástupcovia, s ktorými deti cestujú, majú EÚ covid pas, negatívne PCR alebo rýchly antigénne test, potvrdenie o očkovaní alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19.

Uvedené podmienky platia pre občanov štátov EÚ, resp. Schengenského priestoru, ich rodinných príslušníkov, občanov tretích krajín s dlhodobým pobytom.

Foto: CK Intermedial