Obdivovatelia a fanúšikovia boli nadšení: Známy herec zavítal do Rače

Svojimi príhodami z hereckého života pobavil herec František Kovár
početných členov Jednoty dôchodcov v Bratislave – Rači . Medzi seniorov
zavítal spolu so spisovateľkou a novinárkou Silviou Lispuchovou.
Beseda sa rozprúdila o nedávno vydanej knihe Jednoducho Ferko z pera
Silvii Lispuchovej, ktorú zostavila z rozhovorov so známym hercom.
Pre spisovateľku Lispuchovú je kniha Jednoducho Ferko už desiatou knihou,
ktoré sú podobne ako jej predošlé portrétmi významných osobností
slovenského kultúrneho života.
Hostia rozprávali o zážitkoch pri zostavovaní kníh, pán Kovár veselé historky
o kolegoch hercoch , detstve a hereckom živote doplnil aj o aktuálne novinky,
o úlohy ktoré práve stvárňuje napríklad v populárnom seriáli Nemocnica. Táto
televízna postava je pre neho zaujímavá aj obohacujúca, lebo manželka aj
syn sú lekári a on sa naraz ocitne pri nakrúcaní tiež pri operačnom stole. Ale
hovoril aj o tom ako pozitívne vníma mladšiu hereckú generáciu, ktorú
vyučoval a z ktorej rastie silná stredná generácia hercov a má z ich úspechov
radosť .
Seniori zahrnuli otázkami hostí a veselá a príjemná atmosféra potešila
prítomných, najmä, keď František Kovár sľúbil, že sa rád medzi račianskych
seniorov znova vráti.

Foto: Alojz Khandl