Objav brnianskych vedcov lieči chronické rany

Päť rokov skúmali hojivý potenciál placenty až vyvinuli prípravok, ktorý podporuje rast novej kože a hojí rany. Pomôže najmä starším pacientov s diabetom, nedokrvenými nohami alebo preležaninami.

Brnianski vedci začiatkom roka dokončili výskum a vývoj úplne unikátneho prípravku, ktorý nazvali Amnioderm. Dokáže zahojiť chronické rany pacientom, u ktorých žiadna iná liečba nezaberá. Podporuje rast novej kože, pôsobí protizápalovo a významne urýchľuje hojenie rany tak, že dôjde k jej zahojeniu.

Chronická rana je závažný zdravotný, sociálny i ekonomický problém. Za chronickú ranu je považovaná rana, ktorá sa nehojí 6-9 týždňov pri adekvátnej zdravotnej starostlivosti.

Rany môžu byť rôzneho pôvodu, či už poúrazové alebo spojené s ďalším ochorením. Najčastejšími typmi chronických rán sú bércové vredy, dekubity a kožné vredy rôzneho pôvodu.

Amnioderm využívajú hlavne starší pacienti s diabetom, nedokrvenými nohami alebo preležaninami.

Hodnotenie výsledkov na invertovanom mikroskope. Zdroj: biohealingeurope.eu

Využili hojivý potenciál placenty

Tím mladých vedcov z Národního Centra Tkání a Buněk sa rozhodol tejto problematike venovať pred piatimi rokmi. Lekári a vedci sa začali zaoberať myšlienkou, kde všade by bolo možné využiť hojivý potenciál jedného z plodových obalov placenty.

Týmto obalom je amniová membrána. Pôvodom a funkciou amniovej membrány je daných niekoľko výnimočných vlastností tohto tkaniva, ktoré sa priamo ponúkajú k využitiu pre podporu hojenia chronických rán.

Amnioderm obsahuje veľké množstvo bioaktívnych molekúl, podporuje novotvorbu ciev, je neimunogénny a redukuje jazvenie. Prikladá sa na chronické rany, ktoré sa vďaka nemu začnú hojiť. Aplikácia sa opakuje po 1 týždni.

Tento zázračný prípravok bol hlavným impulzom pre vytvorenie aplikačných centier, ktoré vznikajú v spolupráci s renomovanými lekármi. Jedným z prvých centier v Európe vzniklo v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni pod vedením primára Národného diabetologického centra Doc. MUDr. Emila Martinku PhD.

Placenta daruje nový život dvakrát

„Pacienti, na ktorých sme Amnioderm aplikovali mali defekty kože, ktoré pretrvávali dlhý čas. Využilo sa množstvo iných dostupných postupov a metód, ktoré nepriniesli jasný výsledok. Amnioderm sme teda postavili pred náročný terén. A zistenie, že sa rokmi v nereagujúcich ranách „začína niečo diať“ a objavili sa známky hojenia a epitelizácia na nových miestach bola veľmi nádejná,“ uviedol Doc. Martinka po prvých aplikáciách. Dnes už má v ordinácii niekoľko vyliečených pacientov.

Spracovanie placenty v laminárnom boxe. Zdroj: biohealingeurope.eu

Placenta je tkanivo, ktoré daruje nový život dvakrát. Pred narodením ochraňuje a zabezpečuje dieťaťu všetko potrebné, vďaka Amniodermu dáva nádej tisíckam pacientov v liečbe chronických rán.

Pre ďalšie informácie o možnostiach aplikácie produktu AMNIODERM na chronické rany môžu pacienti využiť infolinku 0905 861 895 alebo ich nájdu na www.biohealingeurope.eu

O Národním Centru Tkání a Buněk, Brno:
Národní Centrum Tkání a Buněk sa špecializuje na aplikovaný vývoj a výskum špecifických liečiv, ktoré využívajú vlastnosti ľudských buniek a tkanív. Za svoju takmer desaťročnú históriu preukázalo, že je tiež liahňou talentovaných vedcov a špecialistov v odboroch ako tkanivové a orgánové inžinierstvo a bunková terapia, ktoré prichádzajú s novými prístupmi v liečbe.
Národní Centrum Tkání a Buněk ročne vyrobí a dodá svoje produkty tisíckam pacientov v niekoľkých krajinách sveta. Je spoločným podnikom ČR a biotechnologickej spoločnosti PrimeCell Advanced Therapy.

Biomedicínsky park 4MEDI – Transferové centrum pre biotechnológie. Zdroj: bioheling.eu

O Slovenskom centre tkanív a buniek:
Slovenské centrum tkanív a buniek je tkanivové zariadenie, ktoré je súčasťou skupiny PrimeCell group. Jedná sa o skupinu, ktorá združuje inovatívne biotechnologické spoločnosti, zdravotnícke zariadenia, výrobcov liečivých prípravkov modernej terapie a tkanivové zariadenia. Súčasne zahŕňa aj rodinnú banku perinatálních tkanív (tkanivo pupočníka, pupočníková krv). Disponuje 10 000 m2 priestorov schválených na výrobu liekov a transplantácií tkaniva v najprísnejšom, takzvanom GMP režime. Skupina PrimeCell, ako výrobca liekov určených na použitie pri pokrokových liečebných postupoch sa zaoberá výrobou i vývojom nových liekov. Ako tkanivové zariadenie vyvíja a pripravuje tkanivové transplantáty nielen pre rutinné chirurgické výkony, ale aj pre vysoko špecializované výkony v kardiochirurgii, ortopédii, oftalmológii a ďalších odbornostiach.
Súčasťou skupiny PrimeCell je najmodernejšia banka pupočníkovej krvi na Slovensku, ktorá zabezpečuje odber, skúšanie, spracovanie a úschovu pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka pre vlastnú potrebu. Taktiež sa zaoberá výskumom kmeňových buniek na terapeutické použitie a funguje ako bunková banka. Slovenské centrum tkanív a buniek ako prvé tkanivové zariadenie získalo od Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky povolenie podľa Zákona č. 578/2004 Zbierky zákonov a stalo sa zdravotníckym zariadením ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

O produkte AMNIODERM:
Amnioderm je lyofilizovaný transplantát z ľudskej amniovej membrány (dHAM), ktorá je jedným z plodových obalov placent. Obsahuje veľké množstvo proteínov, rastových faktorov, cytokínov a ďalších špecifických molekúl prítomných v perinatálnych tkanivách.

Vlastnosti produktu AMNIODERM:
• napomáha a zrýchľuje hojenie
• obsahuje veľké množstvo rastových faktorov a cytokínov
• podporuje novotvorbu ciev
• je neimunogénny, teda nespôsobuje žiadnu imunitnú reakciu
• redukuje jazvenie
• má protizápalové a antibakteriálne účinky

Pre ďalšie informácie o možnostiach aplikácie produktu AMNIODERM na chronické rany môžu pacienti využiť infolinku 0905 861 895 alebo ich nájdu na www.biohealingeurope.eu.