Osamelí geniálni pútnici prírody

Šestnásť nádherných veľkorozmerných diel. V Mirbachovom paláci si môžete pozrieť diela dvoch velikánov maliarstva – Ladislava Mednyánszkeho a Tivadara Csontváryho Kosztku.

Pozývame vás na komentovanú prehliadku výstavy Csontváry – Mednyánszky, do Mirbachovho paláca.

Kurátorka Zsófia Kiss-Szemán vás prevedie výstavou prezentujúcou šestnásť veľkorozmerných diel z tvorby dvoch velikánov maliarstva prelomu 19. a 20. storočia narodených na území Slovenska.

Desať diel Ladislava Mednyánszkeho a šesť diel Tivadara Csontváryho Kosztku pochádza zo zbierok Maďarskej národnej galérie a z Múzea Janus Pannonius v Pécsi.

Výstava vzdáva maliarom hold pri príležitosti 100. výročia ich úmrtia. Jej názov vystihuje charakter ich maľby, ale aj ich životné osudy.

Kedy: streda 20. 3. 2019 o 17.00 h
Kde: Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
Vstupné: 2 €, zľavnené 1,50 €, študenti výtvarného zamerania zdarma, bez rezervácie
Výstava potrvá do 31. 3. 2019

Zdroj: gmb.sk

Autori: Tivadar Csontváry Kosztka, Ladislav Mednyánszky
Mirbachov palác (pozrite kontakt)
24. 1. 2019 – 31. 3. 2019
Kurátor: József SárkányTivadar Csontváry Kosztka (Sabinov, 1853 – Budapešť, 1919) – Ladislav / László Mednyánszky (Beckov, 1852 – Viedeň, 1919)Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác, BratislavaSpoluorganizátori: Galéria mesta Bratislavy, Maďarský inštitút v Bratislave, Janus Pannonius Múzeum v PécsiVýstava je realizovaná s podporou Ministerstva zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Maďarska.Výstava sa koná pri príležitosti 100. výročia úmrtia dvoch umelcov tvoriacich na prelome 19. a 20. storočia a ich úžasnej životnej dráhy.Ladislav / László Mednyánszky a Tivadar Csontváry Kosztka sa narodili s rozdielom jedného roka na území dnešného Slovenska v nádhernom prostredí Karpát a Tatier. Kým však Mednyánszky už ako 18-ročný študoval na Umeleckej akadémii v Mníchove, Csontváry začal svoje umelecké štúdium na tej istej akadémii až vo veku takmer štyridsať rokov. Kým Mednyánszky vytvoril životné dielo pozostávajúce z niekoľkých tisícov malieb, od Csontváryho poznáme len necelú stovku obrazov – pravda, jeho maliarska kariéra trvala len jedno desaťročie.

Obaja však mali veľmi podobné krédo umeleckej tvorby. Obdivovali veľkoleposť prírody a verili, že sa v nej prejavuje skrytá duchovná a božská tvorivá sila. Kým Mednyánszky ju zachytával na svojich lesných či tatranských krajinomaľbách s bukolickými, tajomnými a mystickými svetlami, Csontváry ju na svojich obrazoch vyjadroval intenzívnymi, svietiacimi farbami „cesty slnka“, ktoré raz súviseli so štyrmi pravekými živlami, inokedy zas s významnými historickými miestami ako Jeruzalem, Baalbek, Atény či Taormina. Ich osudy spájalo aj to, že obaja žili na periférii spoločnosti v podstate ako vyvrheli.

Výber šestnástich reprezentatívnych obrazov Mednyánszkeho a Csontváryho z umeleckej zbierky Múzea Janusa Pannoniusa v Pécsi, ktoré uchováva viac než 14 000 umeleckých diel, aj napriek svojmu skromnému počtu poskytne nezabudnuteľný zážitok a umožní pripomenúť si týchto výnimočných umelcov a ich nádhernú tvorbu.

Zdroj: gmb.sk