Ôsmy ročník Senior Friendly

Klub Luna Senior Friendly a Občianske združenie Bagar vyhlásili ôsmy ročník projektu a súťaže Senior Friendly.

Projekt upriamuje pozornosť na problematiku starnutia populácie, podporuje myšlienky aktívneho starnutia a medzigeneračnej spolupráce a oceňuje tých, ktorí  prispievajú k zmene prístupu k seniorom. Kľúčovou aktivitou je súťaž o ocenenie Senior Friendly.

Ocenenie tým, ktorí pomáhajú seniorom a osobnostiam

Do súťaže je možné sa zapojiť v štyroch kategóriách – veľké firmy, stredné a malé
spoločnosti, samosprávy a napokon médiá, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, občianske organizácie.

Od minulého roku je novinkou Cena Eduarda Kukana, určená pre inšpiratívne seniorské osobnosti. Uznávaný politik a diplomat nás opustil vlani vo veku 82 rokov, bol veľkým priateľom projektu Senior Friendly a zapájal sa do jeho diania. Jeho život je pozoruhodným symbolom aktivity aj vo vyššom veku.

Prihlasovanie od 1.júna

Prihlasovať do súťaže v uvedených štyroch kategóriách sa možno od 1. júna
elektronickým formulárom na stránke www.seniorfriendly.sk. Uzávierka prihlášok do
súťaže je 30. septembra 2023.

Súčasťou projektu konferencie a prezentácie

Následne sa uskutočnia vrcholné dni projektu. 13.októbra 2023 sa koná konferencia na tému aktívneho starnutia a medzigeneračnej spolupráce, slávnostný večer spojený
s medzigeneračným kultúrnym programom a odovzdávaním ocenení v štyroch kategóriách súťaže.

Deň Senior Friendly 50+ v Zichyho paláci 14. októbra bude v Bratislave patriť prezentácii produktov a služieb pre seniorov, workshopom, prednáškam a besedám na témy finančnej, spotrebiteľskej a digitálnej gramotnosti, zdravia, zdravej výživy a životného štýlu a rôznym aktivitám seniorov, kreslu pre hosťa s inšpiratívnou seniorskou osobnosťou a tiež medzigeneračnému dialógu za účasti známych predstaviteľov spoločenského života, kultúry a médií.

Súčasťou projektu je aj súťaž a výstava fotografií s viacgeneračnou tématikou – Krásne
spolu. Letnou časťou Senior Friendly bude 3. ročník medzigeneračného projektu Spolu a Naplno v dňoch 22. – 23. 7. pri príležitosti Svetového dňa starých rodičov a seniorov.

Zdroj foto: pixabay.com