Oznámenie o zvýšení dôchodku dostali len do e-schránky

Viac ako 6-tisíc dôchodcov má aktivovanú elektronickú schránku. Sociálna poisťovňa s nimi  komunikuje len elektronicky, listy poštou im už neprídu.

Poberateľom dôchodkov, ktorí majú aktivovanú elektronickú schránku, rozhodnutie o zvýšení dôchodku od 1. januára 2018 zaslala Sociálna poisťovňa iba do aktivovanej elektronickej schránky.

To znamená, že týmto poberateľom dôchodkov už nebolo rozhodnutie o zvýšení dôchodku zaslané poštou. Rozhodnutia o valorizácii dôchodkov dostali majitelia e-schránok len elektronicky, je ich 6305.

Poisťovňa zasielala rozhodnutia o zvýšení dôchodkov do elektronických schránok v čase od 27.12.2017 do 17.1.2018, čiže každý majiteľ aktivovanej e-schránky takéto rozhodnutie už dostal. Celkovo SP k 1. januáru 2018 valorizovala 1.716.599 dôchodkov, z toho 6305 rozhodnutí o zvýšení dôchodkov odoslala poberateľom elektronicky do e-schránok.

Povinnosť poisťovne zasielať elektronické dokumenty, vrátane rozhodnutí o zvýšení dôchodkovej dávky, do aktivovanej elektronickej schránky vyplýva zo zákona o e-Governmente.