Populárna letná univerzita bude aj tento rok

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava-Petržalka pokračuje v plnení spoločného Memoranda a pripravuje 2. ročník populárnej Petržalskej letnej univerzity seniorov (PLUS).

Končí sa obdobie, ktoré nečakane zastihlo celý svet a Slovensko sa postupne otvára, prebúdza a vracia sa pozitívna nálada, ktorú zvlášť potrebujú seniori. K tomu všetkému chce prispieť aj 2. ročník PLUS. Pri realizácii podujatia budú dodržané všetky potrebné usmernenia.

Zámerom PLUS je sprostredkovať účastníkom zaujímavé, nové a odborné informácie formou zaujímavých a zmysluplných prednášok. 4 dni a 4 zaujímavé prednášky.

Slávnostné otvorenie a prvá prednáška bude 8. júla t. j. streda o 9.30 hod. 2. ročník PLUS sa bude konať v termíne od 8.7. do 17.7. 2020 v Dome kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3, Petržalka. Počet miest je obmedzený pre 200 účastníkov. Celý projekt letnej univerzity je financovaný Mestskou časťou Bratislava-Petržalka a poskytuje ho pre svojich seniorov zadarmo.

„Veríme, že 2. ročník PLUS bude úspešný a seniori ocenia zaujímavý výber prednášok, ktoré sme pre nich pripravili.“ vyjadrili sa spoločne rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo a starosta MČ Bratislava-Petržalka Ján Hrčka. Po skončení poslednej prednášky získajú účastníci osvedčenia o absolvovaní 2. ročníka PLUS, ktoré odovzdajú rektor a starosta.

Pre seniorov sú pripravené prednášky:

Prednáška 08.07.2020 od 9.30 do 11.00
Téma: Môj život
Prednášajúci: Gizka Oňová

Prednáška 10.07.2020 od 9.30 do 11.00
Téma: Petržalka kedysi a dnes II.
Prednášajúci: Ľuboš Kačírek

Prednáška 15.07.2020 od 9.30 do 11.00
Téma: Slovenské poverové bytosti
Prednášajúci: Katarína Nádaská

Prednáška 17.07.2020 od 9.30 do 11.00
Téma: Svet podľa Martina
Prednášajúci: Martin Nikodým

Vyplnené prihlášky posielajte na:
e-mail: janka.chladecka@euba.sk
Letná univerzita je bezplatná, podobne, ako aj cvičenie ZUMBA Gold, koná sa každý utorok počas júla a augusta od 17 – 17,45 hod. v Zrkadlovom háji .

Prihlášku si stiahnete tu.