Prihláste sa na bezplatné tréningy pamäti

Chcete byť dlho mladí? Trénujte pamäť, je to najúčinnejší prostriedok proti predčasnému starnutiu mozgu.

Mestská knižnica v Bratislave organizuje cyklus 8 tréningov pre seniorov zameraný na precvičovanie a posilňovanie pamäti.

Kurz je bezplatný, nutná je len registrácia. Cyklus absolvuje uzavretá skupina, to znamená, že účastníci sa v priebehu kurzu nemenia a nedopĺňajú.

Cyklus pre vekovú kategóriu 71+
Vždy v utorok od 10.00 do 11.30 h
Termíny: 9., 16., 23. a 30. októbra + 6., 13., 20. a 27. novembra

Cyklus pre vekovú kategóriu -70
Vždy v stredu od 10.00 do 11.30 h
Termíny: 10., 17., 24. a 31. októbera + 7., 14., 21. a 28. november

Bližšie informácie a kontakt: 02/544 31 316,  vitalitamozgu@mestskakniznica.sk