Problém o ktorom treba hovoriť

Staršia generácia si pamätá časy, ked deti pravidelne očkovali proti všetkým infekčným chorobám. Vďaka dlhodobej systematickej starostlivosti a schopnosti udržať vysokú zaočkovanosť, ktorá ešte v nedávnej v minulosti na Slovensku bola 95 percentná, sa podarilo takmer úplne eliminovať závažné ochorenia, ako tetanus, záškrt, detská obrna, tuberkulóza, osýpky, mumps a rubeola.

V rámci Svetového imunizačného týždňa spustil UNICEF kampaň, ktorej cieľom je informovať verejnosť o význame očkovania a jeho prínosoch pre zdravie a životy obyvateľov. Na kampani sa podieľajú UNICEF, Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a odborné lekárske spoločnosti.

Kolektívna imunita

Do konca 18. storočia boli infekčné choroby popri vojnách a prírodných katastrofách najčastejšou príčinou úmrtí. V minulom storočí sa dokázalo, že očkovanie veľkej časti populácie vedie k ochrane nielen očkovaných, ale aj neočkovaných v dôsledku tzv. kolektívnej imunity. Hlavná hygienička SR pre epidemiológiu profesorka Mária Štefkovičová pripomenula, že očkovanie je najvýznamnejším objavom v  histórii medicíny a  zároveň najvýznamnejším preventívnym opatrením proti prenosným ochoreniam

Aká je situácia dnes

Svetový týždeň očkovania pripomína a vyzýva na kolektívnu ochranu ľudí pred chorobami, ktoré sa dajú eliminovať vďaka očkovaniu. Očkovanie je významným – život zachraňujúcim prvkom v prevencii .V poslednom desaťročí sme svedkami postupného poklesu zaočkovanosti v dôsledku odmietania očkovania zo strany rodičov. Kontrola zaočkovanosti z roku 2022 ukázala niekoľko varovných výsledkov.

Miera zaočkovanosti klesla pod 90 % v 22 % detských obvodov. Najhoršia situácia je v očkovaní proti osýpkam, mumpsu a ružienke. Ak sa do detského kolektívu dostanú osýpky, jedno z najnákazlivejších ochorení, neočkované deti ochorejú, zdôrazňuje profesorka Zuzana Krištúfková, prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti.Keď zaočkovanosť klesne pod 95 %, začínajú vznikať podmienky na šírenie ochorení v nezaočkovanej populácii, príkladom je šírenie osýpok na východnom Slovensku. A keď zaočkovanosť klesne pod 90 %, dochádza k epidémiám. V reakcii na obavy verejnosti z nežiaducich reakcií na vakcíny imunologička, doktorka Zuzana Rennerová dodáva, že takéto prípady sú zriedkavé nakoľko sú známe presné mechanizmy fungovania vakcín.

Povinné očkovanie

Na Slovensku musia byť deti očkované proti desiatim závažným infekčným ochoreniam. Povinné očkovanie je dostupné pre všetky deti, vrátane detí ukrajinských utečencov, a je plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Deti sa očkujú podľa očkovacieho kalendára od 10. týždňa života. Vysoká zaočkovanosť na Slovensku je zásluha primárnych pediatrov. Oni sú tí, ktorí komunikujú s rodičmi o týchto otázkach a niekedy musia nerozhodných rodičov presvedčiť o dôležitosti očkovania.

Seniori sa tiež môžu nakaziť

Doktorka Adriana Šimková, hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo, upozorňuje na očkovanie dospelých. Lekári a sestry očkujú najmä starších pacientov so závažnými chronickými, metabolickými, onkologickými alebo inými ochoreniami, ktorí majú oslabený imunitný systém a môžu sa tiež nakaziť od detí. U nich môže každá infekcia zhoršiť základné ochorenie a ohroziť ich život.

Podrobné informácie o očkovaniach nájdete na stránkach www.sprievodcaockovanim.sk, www.amedi.sk, www.uvzsr.sk, www.healthgov.sk, www.amedi.sk a www.ockovaniechrani.sk.

Tejto téme sa venuje aj projekt Týždeň prevencie www.tyzdenprevencie.sk, ktorý prináša relevantné informácie o zdraví a ochoreniach prostredníctvom odborných garantov jednotlivých tém.