Projekt My vám, vy nám spoločne pokračuje

Občianske združenie Soroptimist International Bratislava, v budúcom roku oslávi 30. výročie svojho založenia. Členky tohto medzinárodného združenia vo svojich aktivitách pravidelne podporujú a spolupracujú s domovami seniorov, seniorskými organizáciami aj domovami dôchodcov. Aj tento rok SI Bratislava pokračuje v aktivitách v rámci dotačného projektu “My vám, vy nám spoločne” s podporou Magistrátu Bratislava.

V Ružinovskom domove seniorov na Sklenárovej zorganizovali členky klubu SI Bratislava príjemné a milé medzigeneračné stretnutie študentov 3.ročníka Akadémie umenia z Banskej Bystrice so seniormi z toho zariadenia. Študenti Peter Furda,

Marián Hric, Júlia Šidlovská a Martin Rafaj s pásmom slovenských skladieb Lasicu a Satinského, Vaša Pateidla, Karola Duchoňa, či hovoreného slova zabavili a potešili prítomných seniorov a do spevu vtiahli aj publikum. Dámy z klubu Soroptimist International pripravili pre seniorov aj malé občerstevenie a za príjemné popoludnie v mene seniorov poďakoval pán Juraj Novák z Ružinovského domnova seniorov.

Aj Športový deň v Petržalke bol milou, podnetnou a zábavnou akciou.Toto podujatie tiež pripravili dámy z klubu SI Bratislava pre Ružinovský domnov seniorov na Sklenárovej v rámci projektu „My vám, vy nám spoločne”. So seniormi s ktorými sa stretávajú už tretí rok zasúťažili v petangu, zacvičili tajči a príjemné júnové dopoludnie ukončili vyhlásením víťazov.SI klub Bratislava pripravuje podobné podujatia pre seniorov aj pre ďalšie domovy seniorov.

SI klub Bratislava pripravuje podobné podujatia pre seniorov aj pre ďalšie domovy seniorov.