Seniorov aj toto leto čaká letná univerzita

Aj tento rok sa Letná bratislavská univerzita koná v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca a tešiť sa môžete na štyri zaujímavé prednášky.

Celý projekt je financovaný hlavným mestom Bratislava a mesto ho ponúka seniorom zadarmo.

Kedy: 31.07. – 09.08. 2018

Kde: Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca v Bratislave, Primaciálne nám. 3, Bratislava

Prihlasovanie: od 2.júla do 27.júla 2018

Prihlášky: pracovisko prvého kontaktu, v budove Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, Bratislava

Počet miest: 160

Novinkou bude zmena času z poobedia na doobedie, kedy je teplota vzduchu ešte prijateľnejšia.

1. Prednáška utorok 31.07.2018 od 10.00 do 12.00 hod.
Téma: Múzeá v Bratislave
Prednášajúci: Doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.

2. Prednáška štvrtok 02.08.2017 od 10.00 do 12.00 hod.
Téma: Slovensko a Bratislava v auguste 1968
Prednášajúci: PhDr. Tomáš Černák, PhD.

3. Prednáška utorok 07.08.2018 od 10.00 do 12.00 hod.
Téma: Slovenská republika – členský štát EÚ
Prednášajúci: Prof. Daniela Novačková, PhD.

4. Prednáška štvrtok 09.08.2018 od 10.00 do 12.00 hod.
Téma: Významné osobnosti folklorizmu na Slovensku
Prednášajúci: Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.

„Seniori v našom meste sú aktívni, o čom svedčí množstvo podujatí, do ktorých sa zapájajú v rámci celoročného Seniorfestu v meste a toto má už dlhoročnú tradíciu. Spolupráca s Univerzitou Komenského nám prináša pozitívny feedback a pretrvávajúci záujem o toto podujatie to iba potvrdzuje,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.