Sestry Pupalové pomáhajú pacientom s Parkinsonovou chorobou

Občianske združenie Pupalky podáva pomocnú ruku pacientom postihnutým Parkinsonovou chorobou a možnosť stretávania sa každú nedeľu v SOU polygrafická v Bratislave.

Parkinsonova choroba je progresívne degeneratívne ochorenie. Postihuje mužov aj ženy v takmer rovnakom počte. Priemerný vek pri nástupe choroby je 60 rokov a asi u 5 až 10 % pacientov začína ochorenie už vo veku 40 rokov.

Na Slovensku sa predpokladá výskyt približne u 15 000 pacientov. Napriek rozsiahlemu výskumu v súčasnosti nie je dostupný liek, ktorý by dokázal ochorenie vyliečiť.

Pacientom pri príznakoch a priebehu Parkinsonovej choroby pomáhajú prekonať problémy s chorobou sestry Miriam a Dagmar Pupalové z občianskeho združenia Pupalky.

Zameriavajú sa na správne precvičenie tela, muzikoterapiu a pomáhajú cvičením a tancom zvládať problémy súvisiace s touto chorobou.

Čo je Parkinsonova choroba?

Parkinsonova choroba je progresívne degeneratívne ochorenie.

Je charakterizovaná štyrmi základnými príznakmi:
-tras predovšetkým na rukách, niekedy nohách, a tvári
-stuhnutosť paží, nôh a trupu
-spomalenosť pohybov
-zlá rovnováha a koordinácia

Keď sa príznaky zhoršujú, ľudia trpiaci ochorením môžu mať ťažkosti pri chôdzi, rozprávaní alebo vykonávaní jednoduchých úloh.

Často sú doma izolovaní kvôli nástupu nepredvídateľných príznakov, čo vedie k horšej kvalite života a má tendenciu sa časom zhoršovať. Napriek rozsiahlemu výskumu v súčasnosti nie je dostupný liek, ktorý by dokázal ochorenie vyliečiť.

Priebeh Parkinsonovej choroby býva rôzny. Niektorí pacienti majú po mnoho rokov relatívne málo nepríjemných príznakov, zatiaľ čo u iných sa prejavia obzvlášť silné príznaky, ktoré vedú k zníženej alebo žiadnej pohyblivosti už počas niekoľkých rokov.

Parkinsonova choroba postihuje mužov aj ženy približne rovnako. Priemerný vek pri nástupe choroby je 60 rokov, asi u 5 až 10 % pacientov začína ochorenie už vo veku 40 rokov.

Občianske združenie Pupalky podáva pomocnú ruku pacientom postihnutým Parkinsonovou chorobou a možnosť stretávania sa každú nedeľu o 10:30 hod, v SOU polygrafická,Bratislava- Rača.

Prihláste sa na tel.čísle 0903 766 377 a na vivasenior@vivsenior.sk