Sobota bude patriť slivkám

V sobotu 12.septembra sa od 11.00 h v Gazdovskom dvore Turá Lúka uskutoční jedenásty ročník podujatia Dni sliviek a varenie slivkového lekváru.

Cieľom podujatia je uchovávať, revitalizovať a propagovať časť kultúrneho dedičstva, ktorá sa zaoberá problematikou tradičného ovocinárstva, jeho vplyvu na tradičnú stravu regiónu a tiež upriamuje pozornosť na výrobu destilátov v dedinskom prostredí.

Projekt podporuje súdržnosť a atraktívnosť prihraničného územia, upevňuje cezhraničnú spoluprácu regiónov, kde má pestovanie ovocných stromov, obchodovanie, spracovanie ovocia a výroba domácich ovocných destilátov dlhoročnú tradíciu. Podujatie prezentuje hlavne problematiku zakladania a starostlivosti o sady, ochranu a pestovanie pôvodných odrôd sliviek.

Poukazuje na rôzne spôsoby a formy spracovania sliviek. Destilácia, príprava kvasu, uchovávanie a využívanie  domácich ovocných destilátov v obradoch kalendárneho aj rodinného zvykoslovia má v myjavskom regióne bohatú tradíciu spojenú s množstvom unikátnych zvykov

Seminár o pálení

Súčasťou programu bude praktický seminár na tému Dostatok, či nedostatok ovocia a jeho vplyv na pálenie s odbornou garanciou Ing. Júliusa Forsthoffera, PhD., ktorý poskytuje priestor odborníkom v tejto oblasti nielen na prezentáciu výsledkov ich činnosti, ale je platformou pre diskusiu a výmenu skúseností v danej problematike.

Návštevníkov čaká aj bohatý program, v ktorom sa predstavia ĽH FSk Kýčer z Turej Lúky a Heligonkári z Prietrže. V stodole sa premietnu etnografické filmy Gajdy a gajdošská tradícia, Terchovská muzika, Rífová píšťala a Fujara.

Program bude prebiehať aj v priestoroch gazdovského dvora a v jeho okolí. Praktické ukážky spracovania sliviek a tradičného varenia slivkového lekváru budú prezentovať členovia FSk Kýčer z Turej Lúky. Kuchyne pre vás pripravia ochutnávku rozličných slivkových špecialít, v detských dielňach si budete môcť vyskúšať varenie slivkových gulí a lekvárových periek.

Aj v  tomto ročníku bude pre vás pripravená ovocná tržnica, kde si môžete zakúpiť sušené ovocie, slivky, džemy, sirupy, šťavy, lekvár a ďalšie produkty z ovocia.

Varenie lekváru

V dňoch 14. – 18. 09. 2020 bude pre deti ZŠ, MŠ a SŠ pripravené sprievodné podujatie Varenie slivkového lekváru tradičným spôsobom, ktoré je spojené s rozprávaním o ovocinárskych tradíciách na kopaniciach, školou tanca, spevu a s tradičným občerstvením. V prípade záujmu sa záväzne prihláste na uvedených kontaktoch: Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Partizánska 290/17, 907 01 Myjava, tel.: 034/621 32 52, 0918 968 706; e-mail: eva.cmelova@ctk.tsk.sk.

Hlavným zámerom podujatia je revitalizácia a propagácia ovocinárskej tradície myjavského kopaničiarskeho regiónu.
Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Úvodné foto: pixabay.com