Úzky kontakt s pacientom a doma za 24 hodín po operácii

Jednodňová chirurgia je vo svete trendom. Popularita zdravotnej starostlivosti, keď pacient nestrávi na nemocničnom lôžku kvôli chirurgickému zákroku viac ako 24 hodín, rastie aj na Slovensku. Čo všetko je možné absolvovať v rámci jednodňovej chirurgie na ortopedickom oddelení Centra jednodňovej chirurgie Polikliniky Bezručova sme sa spýtali ortopéda Mudr. Tomáša Horáka.

Poliklinika Bezručova prichádza s novou iniciatívou jednodňovej chirurgie pre oblasť ortopédie a urológie. Aké sú výhody jednodňovej chirurgie na ortopedickom oddelení vašej nemocnice?

Poliklinika Bezručova, v rámci jednodňovej operačnej liečby, ponúka malé ortopedické operácie.Pacientovi prináša veľa výhod. Operačné zákroky sú realizované v lokálnej, alebo celkovej anestézii. Pacient v deň operácie, po operačnom zákroku, odchádza do domácej starostlivosti. Novovzniknuté centrum jednodňovej chirurgie si kladie za cieľ poskytovať pacientom starostlivosť na najvyššej medicínskej úrovni – od vstupnej konzultácie, cez diagnostiku a operačnú terapiu, až po ukončenie rehabilitačného procesu.

O aké zákroky v rámci jednodňovej chirurgie môže pacient požiadať?

Služby poskytované Centrom jednodňovej chirurgie v oblasti ortopédie pozostávajú najmä, ale nie výlučne, z operačnej liečby deformít chodidla, syndrómu karpálneho tunela, skákavého prsta, tenisového lakťa a Dupuytrenovej kontraktúry. Z deformít chodidla je to najmä vybočený palec, kladivkové deformity prstov a plochonožie. Zanedbaná starostlivosť o chodidlá môže viesť k ťažkým deformitám, čo nepredstavuje len estetický problém, ale v konečnom dôsledku vedie k poruchám funkcie nohy a následne celého pohybového aparátu. Vzhľadom na vysoký výskyt týchto ochorení v populácii, ich môžeme zaradiť medzi civilizačné ochorenia. Napriek častému výskytu chorôb chodidla, v súčasnosti absentuje špecializované centrum liečby chodidla. Naším cieľom je pacientom poskytnúť komplexnú a špecializovanú starostlivosť.

Môžete prosím priblížiť na čo sa má pacient pripraviť ak sa rozhodne napríklad na jednu z uvedených operácíi?

Našou najväčšou výhodou je úzky kontakt s pacientom. Prioritou je komfort pacienta, s ktorým od konzultácie, cez diagnostiku, až po samotnú operáciu komunikuje jeden lekár. Pacienti chcú tráviť v nemocnici čo najmenej času. Jednodňová chirurgia je moderné a efektívne riešenie rôznych zdravotných komplikácií. Cesta pacienta na operačný výkon je veľmi jednoduchá. Pacienta na Poliklinike Bezručova diagnostikuje, vyšetrí a zoperuje jeden lekár, ktorý mu presne povie kam a kedy má prísť. Zároveň vieme poskytnúť skorý termín na zákrok aj tým pacientom, ktorých diagnostikoval lekár mimo našej polikliniky.

MUDr. Tomáš Horák

Aké sú možnosti vo vašej nemocnici ak má pacient indikovanú operáciu, ktorá nespadá do uvedenej „jednodňovky“? Kde sa môže prihlásiť a aká je čakacia lehota?

Ak má pacient indikovanú operáciu, ktorá nespadá do uvedenej “jednodňovky” môže sa tiež prihlásiť v našom Ortopedickom centre, v ktorom pacienta budeme pravidelne sledovať a neoperačnou liečbou mu pomáhať preklenovať obdobie do operácie. Momentálne máme najkratšie čakacie lehoty v celej Bratislave.

Má nemocnica zmluvu s poisťovňami? Sú teda zákroky plne hradené poisťovňou?

Sme zmluvnými partnermi s poisťovňami Union a VŠZP, ktoré uhrádzajú 80% nákladov na operáciu, ostatných 20% si pacient doplatí. S poisťovňou Dôvera zatiaľ nemáme zmluvný vzťah, ale v prípade ich poistencov podávame ešte pred operáciou žiadosť o schválenie preplatenia nákladov na daný typ operačného zákroku.

Čo odporúčate seniorom, majú vzhľadom na vek absolvovať operáciu – bedrové, kolenné kĺby alebo hľadať iné možnosti liečby?

Seniori, ktorí sú odporúčaní na zákrok, sa môžu prihlásiť u nás v centre, nakoľko aj v tomto smere sa chystajú riešenia a v priebehu nevyhnutnej doby budeme môcť pacientov objednávať aj na veľké operácie, ako sú výmeny bedrových a kolenných kĺbov v supermoderných operačných priestoroch Polikliniky Bezručova. Dovtedy im vieme poskytnúť neoperačnú starostlivosť. Ak nie je operácia zo zdravotných dôvodov možná /riziko operácie prevyšuje benefit operácie/  pokračuje sa v konzervatívnej liečbe, ktorá pozostáva z režimových opatrení, ortézoterapie, lokálnej fyzikálnej terapie, protizápalových obstrekov, podávanie kyseliny hyalurónovej, celkovej analgetickej a protizápalovej liečbe.

Zdroj foto: pixabay.com