Vieme, čo chýba seniorom k dôstojnému starnutiu. Vedia to aj politici?

Aj keď na Slovensku existuje odborná zhoda o potrebe zlepšenia dlhodobej starostlivosti seniorov, doteraz sa nenašla politická vôľa presadiť komplexnú reformu v tejto oblasti. Neziskové organizácie, ktoré sa venujú sociálnej starostlivosti na Slovensku preto spoločne oslovili politikov s otázkou, ako má podľa nich vyzerať starnutie na Slovensku.

Aká je dlhodobá starostlivosť o seniorov?

Prieskum a iniciatívu, ktorá prebiehala v októbri a novembri 2019, priamo podporilo 19 organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú sociálnej starostlivosti.

„Keď politici hovoria o dlhodobej starostlivosti, hovoria vo väčšine prípadov odosobnene. Možno aj preto sa v tejto oblasti nedarí presadiť tak potrebné legislatívne zmeny,“ vysvetľujú Mária Machajdíková a Kamila Adamkovičová z nadácie SOCIA, ktorá je jedným zo signatárov výzvy.

„Preto sme chceli docieliť, aby si predstavili konkrétnych ľudí a to, akú starobu si pre nich predstavujú,“ dodáva Machajdíková.

Prieskum prebiehal online a vyplnilo ho 62 respondentov vrátane poskytovateľov sociálnych služieb, pacientských organizácií a odborníkov. Vyplnili ho zároveň zástupcovia politických strán Dobrá voľba, KDH, Most-Híd, OĽaNO, PS/SPOLU, SaS, SME Rodina a Za ľudí. Ak by politici splnili to, čo deklarovali v prieskume, seniori by mohli absolvovať vyšetrenia na jednom mieste, poberali by starobný dôchodok, ktorý by im zabezpečil plnohodnotný život a v prípade potreby by nemali problém dostať sa do zariadení pre seniorov.

Čo treba zlepšiť v ponuke pre seniorov?

Z prieskumu vyplynulo a aj politici sa zhodujú na tom, že seniori by mali mať možnosť absolvovať čo najviac vyšetrení na jednom mieste, aby si v prípade potreby vedeli zabezpečiť ošetrovateľskú starostlivosť, alebo nemali problém dostať do zariadenia seniorov. Zhodujú sa tiež na tom, aby dôchodcovia poberali taký starobný dôchodok, ktorý im zabezpečí plnohodnotný život. Seniorom nad 83 rokov, ktorí sú odkázaní na lôžko, by dopriali lekársku starostlivosť podľa štandardov, možnosť špecializovanej ošetrovateľskej starostlivosti, aj zdravotné pomôcky a lieky bez zbytočných administratívnych komplikácií.

Občianska verejnosť by podľa prieskumu tiež privítala, aby po predpise lekárom nemuseli seniori v prípade liekov a zdravotníckych pomôcok čakať na schválenie poisťovňou, aj to, aby kratšie čakali na vyšetrenie u špecialistu.

Pre dlhodobo chorých a odkázaných seniorov by privítali, aby ich starobný dôchodok pokryl náklady na pobyt v zariadení. Osloveným seniorom najviac prekáža nízky dôchodok, privítali by viaceré zľavy pre seniorov, zlepšenie zdravotnej starostlivosti, najmä v prístupe zdravotníckych a sociálnych zariadení, ako aj žiť plnohodnotnú, dôstojnú starobu.

Čo môžu a čo by mali politici urobiť?

„Zúčastnené politické strany ukázali, aké oblasti v rámci dlhodobej starostlivosti o starých a odkázaných ľudí sú pre nich dôležité,“ komentuje výsledky prieskumu Kamila Adamkovičová. „Budeme pozorne sledovať, ako budú pracovať na tom, aby tieto priority pretavili aj do reality. Je dôležité, aby s ľuďmi z praxe diskutovali o konkrétnych možnostiach riešení, ktoré umožnia prežiť dôstojnú starobu konkrétnym ľuďom, vrátane ich vlastných rodičov či starých rodičov,“ uzatvára Mária Machajdíková.