Vyšší vek neznamená, že si úspory musíme odkladať do „pančuchy“

Naše peniaze a úspory sú počas krízy v neistote. Ako sa zachovať v danej situácii? Možností je viacero, treba si však správne vybrať.

Dôchodcovia sú na jednej strane príkladom sporovlivosti, na druhej patria k najzraniteľnejšej skupine a ľahkej koristi podvodníkov.

V súčasnosti, pri vysokej inflácii, pritom prichádzajú o svoje úspory, ktoré majú v bankách, prípadne doma „v pančuche“.

Majú vôbec vzhľadom na vek šancu zhodnocovať svoje úspory? Aj napriek tomu, že sporenie pre dôchodcov je veľmi špecifická kategória, existujú rôzne investičné príležitosti, ktoré sa dajú využiť.

Ako najvhodnejšie investovať peniaze radí Marek Sokol, odborný garant pre kapitálový trh spoločnosti UNIVERSAL.

Individuálne nastavenie

Ako vysvetľuje odborník, investičných príležitostí sa netreba báť ani vo vyššom veku. Ide napríklad o dlhodobé sporenie na kúpu nehnuteľnosti, či auta, alebo na vzdelanie pre vnúčatá, ako aj krátkodobé sporenie s cieľom ochrany voči inflačnému znehodnoteniu a podobne.

Každá investícia sa dá nastaviť ndividuálne, a to podľa povahy klienta, podľa požiadaviek, cieľov, ako aj podľa doby investície.

Práve investičné obdobie v tomto prípade zohráva nesmierne dôležitú úlohu, aby sa nestalo, že povedzme dvojročné investičné obdobie by malo príliž agresívnu stratégiu, a tým by bol klient vystavený vysokému riziku.

Kedy použiť akú investíciu

Pre ilustráciu vychádzajme napríklad z toho, že by sa rozhodol svoje voľné peňažné prostriedky v hodnote povedzme 15 000 eur investovať 65-ročný senior.

Predpokladajme, že nastavíme vyvážené, teda nie dynamické, portfólio zostavené z indexových podielových fondov, aby sme optimalizovali mieru rizika.

Cieľom investície je zabezpečenie dvoch vnúčat k ich 18-tim narodeninám. Na konci investičného obdobia, teda v 83. rokoch, by tak mohol senior vnúčatám rozdeliť celkovo sumu vo výške približne 50 000 eur.

Na druhej strane si môžeme predstaviť situáciu, pri ktorej by cieľom dôchodcu by bola napríklad kúpa nového auta, ktoré nutne potrebuje. Vzhľadom na ešte kratšie investičné obdobie zvolíme opäť o niečo menej rizikovú investíciu, na konci ktorej by dosiahol sumu vo výške približne 20 000 eur.

Ak chcem zabrániť znehodnoteniu peniazom kvôli inflácii

Pokiaľ by však dôchodca potreboval iba odložiť svoje finančné prostriedky, aby zabránil ich znehodnoteniu v dôsledku vysokej inflácie, a to bez stanovenia investičného obdobia, či cieľa, tak v takomto prípade je vhodná investícia do konzervatívneho portfólia, ktoré dosahuje síce nižšie výnosy, avšak je zabezpečená dostatočná stabilita, a tým aj minimalizácia rizika.

Z  príkladov vyplýva, že aj v seniorskom veku je stále možné zhodnocovať svoje úspory. Samozrejme, ak senior nie je zbehlý vo výbere jednotlivých finančných produktov, je lepšie sa obrátiť na finančného odborníka, ktorý dokáže objektívne posúdiť jeho finančnú situáciu .

Viazanosť závisí od cieľov

A pokiaľ ide o dĺžku investície, tá tiež vždy závisí od zvolených cieľov a požiadaviek. Až následne je možné odporučiť investíciu, ktorá je vhodná pre zvolené obdobie. Napríklad do čisto akciového portfólia je všeobecne vhodné investovať pri období dlhšom ako 10 rokov.

Pokiaľ by bolo obdobie napríklad kratšie, v takom prípade sa akcie kombinujú s menej rizikovými aktívami, aby sa miera rizika minimalizovala. Finančné prostriedky je prirodzene možné zahrnúť do dedičského konania, teda, by v žiadnom prípade neprepadli.