Zľavy pre seniorov v kultúrnych zariadeniach a kedy bezplatne

Seniori môžu využiť rôzne zľavy pri návšteve všetkých umeleckých organizácií, ktoré patria pod rezort kultúry. Ako uviedlo Ministerstvo kultúry múzeá a galérie v rámci pôsobnosti sekcie v rezorte kultúry poskytujú celoročne možnosť bezplatných návštev vždy prvú stredu v mesiaci.
Na uplatnenie zľavy pre seniorov od 62 rokov zo vstupenky pri vstupe do Slovenského národného divadla (SND) je potrebné preukázať sa dokladom preukazujúcim vek alebo status konkrétnej osoby, ktorej vstupenka so zľavou má byť vydaná a ktorá si zľavu uplatňuje. Na doklade musí byť fotografia predmetnej osoby. Môže ísť o občiansky preukaz, zľavnený predplatený cestovný lístok, u poberateľov predčasného starobného dôchodku je potrebné preukázať sa rozhodnutím Sociálnej poisťovne o priznaní starobného dôchodku. Do Štátnej filharmónie Košice majú zľavu seniori starší ako 60 rokov.
Seniori nad 62 rokov môžu zľavu využiť v Národnom divadle Košice, či v Štátnom komornom orchestri Žilina. Poberatelia dôchodkov môžu využiť aj príspevok Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR na rekondičné pobyty. Maximálna suma príspevku sa tento rok zvýšila z 50 eur na 100 eur na osobu. Týka sa to všetkých poberateľov starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku. Nesmú však vykonávať činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti alebo na príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Zdroj: TASR
Zdroj foto: pixabay.com