Zvýšil sa limit na doplatky za lieky

Ochranný limit na doplatky za lieky

Starobní dôchodcovia majú zákonom stanovený ochranný limit 30 eur za štvrťrok.

Ak penzista presiahne limit  30 Eur na lieky, zdravotná poisťovňa mu za istých podmienok uhradí sumu, o ktorú bol limit spoluúčasti prekročený.

Kedy a komu presne zdravotná poisťovňa  vracia doplatky za lieky? 

Do limitu sa počítajú len najlacnejšie  lieky na ochorenie, pre ktoré podstupujete liečbu , najlacnejšie náhradné zdravotnícke pomôcky a najlacnejšia náhradná dietetická potravina.

Limit sa nevzťahuje na tých, ktorí majú zdaniteľný príjem okrem príjmu z dohôd a dôchodok vyšší ako 412 eur.

O vrátenie doplatkov nemusíte žiadať, peniaze vám poisťovňa vráti do 90 kalendárnych dní. Ak v danom štvrťroku prekročíte limit o menej ako tri eurá, poisťovňa vám peniaze nevráti. O peniaze však neprídete. Poisťovňa tieto peniaze prenesie do ďalšieho štvrťroku a následne vám ich vráti.

Zdroj foto: freedigitalphotos.ne (menic181)