Vedeli ste, že štát vám prispeje na dovolenku sumou 50 eur?

Dotáciu získate, ak si vyberiete pobyt na Slovensku, ktorý organizuje Jednota dôchodcov, Konfederácia odborových zväzov alebo Odborový zväz potravinárov.

 

Štát už niekoľko rokov dôchodcom prispieva päťdesiatimi eurami na dovolenky. Pobyty organizuje Jednota dôchodcov, Konfederácia odborových zväzov a Odborový zväz potravinárov. Stačí si vybrať z ponuky hotelovej spoločnosti SOREA či Jednoty dôchodcov na Slovensku.

O pridelenie pobytu s dotáciou môže požiadať občan s trvalým pobytom na Slovensku, pričom musí ísť o poberateľa starobného, predčasného starobného alebo výsluhového dôchodku. To zdokladuje čestným vyhlásením o tom, že je poberateľom daného dôchodku a nepracuje.

Na výber je široká škála liečebných kúpeľov či hotelov v rámci Slovenska. A preto sa cena za pobyt môže líšiť podľa sezóny, kvality ubytovania, ale i počtu liečebných procedúr.